Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.392097 Variabelt skilt
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-12
Definisjon:Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-06-261Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttype. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produkspesifikasjonen.

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

AnsiktssideP

ArkivnummerP

BelystB

FjernstyringB

Geometri, punktP

PlasseringskodeB

Skifting av budskapP

TekstB

TypeP

VariasjonP

VedtaksnummerB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1162
OperatørÅrlig
Skiltplate er lagt inn i NVDB
Skiltplater er ikke lagt inn i NVDB
2163
OperatørÅrlig
Skiltplater er registrert i NVDB innen gitt frist
Skiltplater der frist for innlegging er overskredet
3164
BeggeÅrligAnsiktssideAnsiktsside er gitt
Skiltplate uten ansiktsside
4722
BeggeÅrligArkivnummerArkivnummer er angitt på alle objekter
Variabelt skilt uten Arkivnummer
5167
BeggeÅrligSkifting av budskapSkifting av budskap er gitt
Skiltplate uten gitt budskap
6168
BeggeÅrligTypeType er gitt
Skiltplate uten type
7169
BeggeÅrligVariasjonVariasjon er gitt
Skiltplate uten variasjon
8170
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri er gitt
Skiltplater uten geometri
9174
BeggeÅrligGeometri, punktGeometri er gitt innen for 10 cm
Skiltplate med geometri over 10 cm
10165
BeggeÅrligBelystBelysning er gitt dersom skiltet har innvendig eller utvendig belysning
Skiltplate uten belysning men som har innvendig eller utvendig belysning
11166
BeggeÅrligFjernstyringFjernstyring er gitt dersom skiltet har fjernstyring
Skiltplate uten fjernstyring men som er fjernstyrt
12171
BeggeÅrligPlasseringskodePlasseringskode er gitt dersom skiltet står på en stolpe med flere skilt
Skiltplate uten gitt plasseringskode men som står på en stolpe med flere skilt
13172
BeggeÅrligTekstTekst er gitt for skiltplate med tekst som ikke er fast
Skiltplate uten tekst for skiltplater med tekst som ikke er fast
14173
BeggeÅrligVedtaksnummerVedtaksnummer er gitt for skilt som krever vedtak
Skiltplater uten vedtaksnummer for skilt som krever vedtak
15315
BeggeÅrligGeometri, punktVariabelt skilt har tilknytning til et skiltpunkt
Variablet skilt uten tilknyting til skiltpunkt
161948
BeggeÅrligOppsettingsår€Oppsettingsår€ skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende
{Variabelt skilt} uten €Oppsettingsår€


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
162Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle skilt skal være registrert0 %0 %

163AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Skilt skal være oppdatert i NVDB innen 10 dager etter fysisk endring10 dager10 dager

164Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AnsiktssideEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

722Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArkivnummerArkivnummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %

167Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Skifting av budskapEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

168Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

169Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VariasjonEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

170Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktAlle objekter skal være stedfestet med egengeometri0 %0 %

174Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktVariabelt skilt deler geometri med skiltpunkt og har samme krav til posisjonsnøyaktighet10 cm10 cm

165Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BelystEgenskapen skal være angitt dersom Ja0 %0 %

166Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FjernstyringEgenskapen skal være angitt dersom Ja0 %0 %

171Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PlasseringskodePåkrevd ved flere skilt på samme stolpe0 %0 %

172Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TekstPåkrevd for skilt som har tekst0 %0 %

173Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedtaksnummerPåkrevd for regulerende skilt som krever vedtak0 %0 %

315Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltpunkt0Variabelt skilt må være tilknyttet et skiltpunkt0 %0 %

1948Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OppsettingsårOppsettingsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende.0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll NVDB
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde og betingede egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen.