Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.368099 Vegoppmerking, langsgående
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-12-02
Definisjon:Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
11969
OperatørÅrlig
Vegoppmerking, langsgående er registrert
Vegoppmerking, langsgående ikke registrert
21970
OperatørÅrlig
Vegoppmerking, langsgående skal være inne i NVDB innen angitt frist
Vegoppmerking, langsgående ikke registrert i NVDB innen fristen
31971
BeggeÅrligTypeType skal være angitt på alle objekter
Vegoppmerking, langsgående uten Type
41972
BeggeÅrligFarge€Farge€ er angitt på alle objekter"
{Vegoppmerking, langsgående} uten €Farge€
51973
BeggeÅrligProfilering€Profilering€ er angitt på alle objekter"
{Vegoppmerking, langsgående} uten €Profilering€
61974
BeggeÅrligBredde, enkeltlinje€Bredde, enkeltlinje€ er angitt på alle objekter"
{Vegoppmerking, langsgående} uten €Bredde, enkeltlinje€
71976
BeggeÅrligBruksområde€Bruksområde€ er angitt på alle objekter"
{Vegoppmerking, langsgående} uten €Bruksområde€
81977
BeggeÅrligGeometri, linje€Geometri, linje€ er angitt på alle objekter"
{Vegoppmerking, langsgående} uten €Geometri, linje€
91978
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
{Vegoppmerking, langsgående} som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
101980
BeggeÅrligNedfresing€Nedfresing€ er angitt på alle objekter"
{Vegoppmerking, langsgående} uten €Nedfresing€
111975
BeggeÅrligLinjemønster€Linjemønster€ skal være angitt hvis Type = "Varsellinje" eller "Kjørefeltlinje"
{Vegoppmerking, langsgående} uten €Linjemønster€
121979
BeggeÅrligVedtaksnummer€Vedtaksnummer€ skal være angitt ved Type = "Sperrelinje"
{Vegoppmerking, langsgående} uten €Vedtaksnummer€
131997
BeggeÅrligAreal av fylt sperreområde€Areal av fylt sperreområde€ skal være angitt om type er sperreområde
{Vegoppmerking, langsgående} uten €Areal av fylt sperreområde€
142025
BeggeÅrligLøpemeter skravurLøpemeter skravur skal være angitt om Type = "Sperreområde"
Vegoppmerking, langsgående uten Løpemeter skravur


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1969Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Vegoppmerking, langsgående skal være registrert0 %0 %

1970AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1971Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1972Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FargeFarge skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1973Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ProfileringProfilering skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1974Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde, enkeltlinjeBredde, enkeltlinje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1976Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1977Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1978Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi50 cm50 cm

1980Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NedfresingNedfresing skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1975Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LinjemønsterLinjemønster skal være angitt hvis Type = "Varsellinje" eller "Kjørefeltlinje"0 %0 %

1979Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedtaksnummerVedtaksnummer skal være angitt ved Type = "Sperrelinje"0 %0 %

1997Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Areal av fylt sperreområdeAreal av fylt sperreområde skal være angitt om type er "Sperreområde"0 %0 %

2025Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Løpemeter skravurLøpemeter skravur skal være angitt om type er "Sperreområde"0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen