Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.408Lysarmatur (ID=88)
Datakatalog versjon:2.22 - 881
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Lyskilde med innfatning.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm
2016-06-21Egenskapen "Effekt" med faste verdier fjernes og erstattes med en ny egenskap "Effekt" der verdier skrives inn
2016-06-21Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-10-31"LED, effekt per stk (test)": Endret feltlengde fra 4 til 5
2016-10-31"Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget
2017-03-17Feltlengde på "Driftsmengde" og "Lysflux" er endret
2017-03-17Egenskap "Produsentnavn, armatur": Ny verdi "Defa" og "Multilux"
2017-06-07Rettet skrivefeil på egenskap "Utstyrsklasse"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneLyskilde type, antall lyskilder, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvar
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktLyskilde type, antall lyskilder, produsentnavn, produktnavn, ettergivend mast, beliggenhet, vedlikeholdsansvar
TrafikksikkerhetLyskilde type, Lysflux, fargetemperatur, dimming, Inngår i nødsystemet
Generell offentlig saksbehandlingLyskilde type, antall lyskilder, eier, beliggenhetKartlegging
ElektroLyskilde type, antall lyskilder, produsentnavn, produktnavn, eier, vedlikeholdsansvarVeglys, tunnelbelysning, belysning ferjeleie, belysning bru2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

88_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

88_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

88_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Lysarmatur
Definisjon:Lyskilde med innfatning.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Lyskilde typeFVT 50PAngir hvilken type lyskildene er av2077
Kvikksølv


3750
Utgår_Natrium, høytrykk, ellipsoideform


3752
Natrium, høytrykk


3753
Natrium, lavtrykk


3955
Lysstoffrør


3956
Glødelampe


3957
QL


12978
LED


12979
Metallhalogen


3751
EffektD 5 (W)PAngir samlet effekt pr lampearmatur10805
Høyde over vegD 5 (m)OAngir armaturens høyde over veg.2054
Antall lyskilder per armaturFVH 1 (stk)BAngir hvor mange lyskilder det er per lysarmatur
Merknad: Angis for lysarmatur hvor det er relevant. Ikke relevant for LED
1955
1


3730
2


3739
3


16294
4


16295
5


17876
6


17877
Antall armaturer i belysningspktFVH 2 (stk)PVegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Vi angir her hvor mange objekt dette objektet representerer.2199
1


4678
2


4679
3


4680
4


4681
5


4682
6


4915
7


16784
8


16785
Inngår i nødsystemetFVT 3BAngir om lysarmatur er en del av nødsystemet
Merknad: Påkrevd hvis Ja
10012
Ja


16446
Nei


16447
OptikkFVT 20OAngir optikk i lysarmatur9563
Reflektor


13770
Linse


13771
Reflektor og linse


13772
Direkte lys


13773
Konstant lysutbytteFVT 3OAngir at armaturen har korreksjon slik at lysutbytte er konstant gjennom hele levetiden (CLO - Constant Light Output)9567
Ja


13776
Nei


13777
DimmingFVT 3BAngir om det er mulighet for regulering (dimming) av lyset. Ikke aktuelt for lys ved gangfelt etc.
Merknad: Påkrevd ved separat dimming på lysarmaturet
8402
Ja


11335
Nei


11336
UtstyrsklasseFVT 20OBeskriver hvordan el-sikkerhet (Jording og isolering) er ivaretatt.10014
Ujorda


16269
Jorda


16270
Dobbeltisolert


16271
LysfluxH 7 (lum)BTotal lysmengde fra lysarmaturen, definert som lysmengde målt mot øyets følsomhetskurve.
Merknad: Skal angis for LED-belysning
10011
Driftsstrøm, udimmetH 4 (mA)OAngir driftsstrøm for lyskilden9562
LED, antall dioderH 4 (stk)SAngir antall dioder per lampearmatur9561
LED, effekt per stkD 5 (W)OVed 25 grader C, 700 mA9560
Avskjerming, typeFVT 30SAngir hvilken type avskjerming det er på armaturen3884
Skjerm, plan


4683
Skjerm, buet


16971
Skjerm, halvbuet


16972
Skjerm, dyptrukket


4684
Åpen


16973
LED, Effekt armatur, totalt (test)H 4 (W)OVed 25 grader C, 700 mA9559
Avskjerming, materialeFVT 30SAngir hvordan glasset på armaturen er utformet8401
Plant


11333
Buet


11334
FargetemperaturH 5 (Kelvin)BAngir fargetemperatur
Merknad: Skal angis for LED-belysning
9564
FargegjengivelsesindeksH 3OAngir Fargegjengivelsesindeks, (Ra-indeks) for lysarmaturen (0-100)9565
Utskiftbare lyskilderFVT 3OAngir om selve lyskilden(e) kan skiftes ut9568
Ja


13778
Nei


13779
Lyskilde sist skiftetDATO 8OAngir tidspunkt for når lyskilde sist ble skiftet.
Merknad: Dersom årstall og måned er kjent, men dato er ukjent eller ikke av interesse angis den 1. i måneden.
11443
ArmaturnummerT 10SEntydig nummer innenfor gitt anlegg/område.
Merknad: Benyttes i tillegg til driftsmerking.
10585
KommunikasjonsenhetT 100SNavn/adresse på kommunikasjonsenhet som lysarmatur er knyttet til.. Kan være VTP (Veglystennpunkt eller konsentrator/segmentkontroller.10584
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet10007
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet
Merknad: Påkrevd om merking finnes. Skal være unik innenfor samme elektriske anlegg
10008
Produsent, armaturFVT 50OAngir navn på produsent/fabrikant av armatur.1529
Aeg


3718
Thorn


3719
Philips


3720
Siemens


3721
Siemens/Siteco


4676
Ifa


3722
Noral


3723
Seelux


3724
Jernkonst


4677
Urbis


4079
AEC Illuminazione


16838
Defa


18300
Multilux


18319
Heper


19468
Osram


19634
Produsent, lyskildeT 75OAngir navn på produsent/fabrikant av lyskilde.9557
Produsent, driverT 75OAngir navn på produsent/fabrikant av driver.9558
Produktnavn, armaturT 100OAngir produktnavn for lysarmaturet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.1451
LeverandørT 250OAngir navn på firma som har levert vegobjektet1489
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper11535
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11662
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11073
EierFVT 30BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier.
9953
Stat, Statens vegvesen


16150
Stat, Nye Veier


18619
Fylkeskommune


16151
Kommune


16152
Privat


16153
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17629
Eier, navnT 50BNavn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.
Merknad: Påkrevd hvis privat eier
10010
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet
9955
Statens vegvesen


16158
Nye Veier


18726
Fylkeskommune


19998
OPS


18855
Kommune


16159
Privat


16160
Uavklart


17782
Utgår_Utleggerarmens lengdeFVD 3 (m)ULengde på rørarmen som er festet på stolpen og som lampearmaturen er festet på.8403
0,5


11339
1,0


11340
1,5


11341
2,0


11773
2,5


11774
3,0


11775
Utgår_TypeFVT 50UAngir hvilken type vegobjektet er av1145
Veglys


3758
Tunnel


2750
Park


3759
Lyskaster


3760
Utgår_LengdeD 4 (m)UAngir lengde av vegobjektet1326
Utgår_LampeinnstillingT 50UAngir i hvilken posisjon lampeholderen er innstilt.3845


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss: Senter armatur. Høydereferanse: Underkant armatur
47883. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1430Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Lysarmatur skal være registrert0 %0 %

1431AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1432Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
1951Effekt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1437Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi20 cm20 cm

1436Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1435Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall armaturer i belysningspktAntall armaturer i belysningspkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1441Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårDriftsattår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2331Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EffektEffekt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1434Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lyskilde typeLyskilde type skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1433Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall lyskilder per armaturAntall lyskilder skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2330Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes. Skal være unik innenfor samme elektriske anlegg0 %0 %

1569Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1443Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

1438Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DimmingDimming skal være angitt ved separat dimming på lysarmaturet0 %0 %

1444Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Inngår i nødsystemetInngår i nødsystemet skal være angitt hvis Ja0 %0 %

1440Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1445Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBelysningspunkt0Lysarmatur med samme stedfesting som Belysningspunkt skal være datter til belysningspunktet0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Lysarmaturobjekt skal registreres for hvert Lysarmatur ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Dersom flere helt like armaturer finnes i samme belysningspunkt kan disse beskrives som et objekt og antall gis i feltet Antall armaturer i belysningspkt


Tradisjonell lyssetting av tunnel


Lysarmaturer i Tunnel. Foto Kjell Wold
Bildet viser en eldre tradisjonell lyssetting av tunnel der lysarmaturene er festet til en kabelstige i taket på tunnelen

Antall armaturer i belysningspkt : 1
Antall lyskilder per armatur : 1
Dimming : Nei
Etableringsår : 2003
Driftsmerking : xxxxxx
Effekt : 20 (W)
Inngår i nødsystemet : Nei
Lyskilde type : LysstoffrørSpektakulær lyssetting i tunnel


Lyssetting i Vallaviktunnelen. Foto Knut Opeide
Bildet viser eksempel på en moderne og litt spektakulær lyssetting i en rundkjøring i Vallaviktunnelen. For å kunne skille ut effektbelysning kan det være lurt å registrere noen av de opsjonelle egenskapene som Fargetemperatur

Antall armaturer i belysningspkt : 1
Antall lyskilder per armatur : 1
Dimming : Nei
Etableringsår : 2013
Driftsmerking : xxxxxx
Effekt : 20 W
Fargetemperatur : 8000 K
Inngår i nødsystemet : Nei
Lyskilde type : Lysstoffrør
Utskiftbare lyskilder : JaLyssetting av veg


Lyssetting langs midtdeler på omkjøringsveien i Trondheim. Foto Knut Opeide
Bildet viser lysmaster med to lysarmaturer i hver mast plassert langs midtdeleren på en firefeltsveg

Antall armaturer i belysningspkt : 2
Antall lyskilder per armatur : 1
Dimming : Nei
Etableringsår : 1998
Effekt : 58
Inngår i nødsystemet : Nei
Lyskilde type : Natrium, høytrykkLyssetting av område


Lyssetting av område
Bildet viser en lysmast med 5 vakre lysarmaturer plassert for å lyse opp plassen foran det kongelige slott i Oslo

Antall armaturer i belysningspkt : 5
Antall lyskilder per armatur : 1
Dimming : Nei
Etableringsår : 1998
Driftsmerking : xxxxxx
Effekt : 60
Lyskilde type : Glødelampe