Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.810Variabelt skilt (ID=97)
Datakatalog versjon:2.22 - 881
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-06-261.90-605Første versjon
2013-03-06Endring i innsamlingsregler og eksempler
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-03-14Egenskapen Tekst har endret navn til Tekst, ordinær visning
2016-03-14Ny egenskap Skiltnummer, ordinær visning
2016-06-22"Skiltnummer, ordinær visning": Ny tillatt verdi "560-Opplysningstavle"
2016-11-02Egenskap "Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget
2017-06-08Egenskap Skiltnummer, ordinær visning" : Ny tillatt verdi skiltnummer 539.01 og 539.02
2017-09-15Egenskap "Prosjektreferanse" ble lagt inn dobbelt, den ene omdøpt til "Utgår_Prosjektreferanse" og skal slettes
2017-09-15Egenskap "Ansiktsside" har skiftet navn til "Ansiktsside, rettet mot", justert på verdier og beskrivelser
2017-12-11Endret på innsamlingsregel
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneType, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvarMengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler)
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktType, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende driftGrunnlag for beregning av kostnader
ITS (Intelligente transportsystemer)Restriksjonsskilt, for eksempel fartsgrenser, farlige kryss med mer
Stedfesting, type
Fremkommelighet
Restriksjonsskilt må samsvare med meldinger ITS-utstyret gir i bilen
TrafikksikkerhetSpesielle typer skiltTS-revisjoner med mer, analyser av behov for å bedre trafikksikkerhet
Generell offentlig saksbehandlingStedfesting, typeAnalyser og temakart
Kvalitetskontroll av andre objekttyper i NVDBStedfesting, typeSamsvar mellom restriksjonsskilt og tilhørende restriksjonsobjekt.2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

97_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema Variabelt skilt


Tillatte verdier

97_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

97_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Variabelt skilt
Definisjon:Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type vegobjektet er av1151
Mekanisk


2834
Mekanisk med lameller


2836
Mekanisk roterende


2835
Digitalt


2832
Digitalt, Lysdioder


4877
Digitalt, Fiberoptisk


4880
Skiltnummer, ordinær visningFVT 100PAngir skiltnumer på variabelt skilt i ordinær visningsmodus, dvs den visningen som er mest utbredt når skiltet ikke er avslått/blankt.10783
110 - Vegarbeid

Vegarbeid19072
148 - Møtende trafikk

Møtende trafikk17932
149 - Kø

17486
152 - Sidevind

Sidevind17477
153 - Trafikkulykke

Trafikkulykke17512
306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil

Forbudt for lastebil og trekkbil17478
310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt

Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt17495
335 - Forbikjøringsforbud for lastebil

Forbikjøringsforbud for lastebil17493
337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil

Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil17494
362.20 - Fartsgrense 20 km/t

Fartsgrense 20 km/t17521
362.30 - Fartsgrense 30 km/t

Fartsgrense 30 km/t17513
362.40 - Fartsgrense 40 km/t

Fartsgrense 40 km/t17514
362.50 - Fartsgrense 50 km/t

Fartsgrense 50 km/t17515
362.60 - Fartsgrense 60 km/t

Fartsgrense 60 km/t17516
362.70 - Fartsgrense 70 km/t

Fartsgrense 70 km/t17517
362.80 - Fartsgrense 80 km/t

Fartsgrense 80 km/t17518
362.90 - Fartsgrense 90 km/t

Fartsgrense 90 km/t17519
362.100 - Fartsgrense 100 km/t

Fartsgrense 100 km/t17520
362.110 - Fartsgrense 110 km/t

Fartsgrense 110 km/t17522
539.01 - Kjørefeltendring med motgående

Kjørefeltendring med motgående. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "539.1")18476
539.02 - Kjørefeltendring med to felt

Kjørefeltendring med to felt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "539.2")18477
560 - Opplysningstavle

Opplysningstavle17790
601 - Radiokanal

Radiokanal19071
701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss

Tabellorienteringstavle for vanlig kryss. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.4")17479
701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg

Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg17496
703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring

Diagramorienteringstavle for rundkjøring. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.3")17480
703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming

Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming17497
705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle

Avkjøringstavle. 1000-m tavle. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.1")17481
705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle

Avkjøringstavle. 500-m tavle. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.2")17482
707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål

Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål17498
707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål

Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål17499
707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon

Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon17500
707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie

Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie17501
709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt

Portalorienteringstavle for ett kjørefelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "709")17485
709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt

Portalorienteringstavle for flere kjørefelt17502
709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger

Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger17503
709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon

Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon17504
711.R - Tabellvegviser, Rett fram

Tabellvegviser, Rett fram. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "711")17487
711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader

Tabellvegviser, Høyre, 90 grader17505
711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader

Tabellvegviser, Venstre, 90 grader17506
713.V - Vanlig vegviser, Venstre

Vanlig vegviser, Venstre. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "713")17488
713.H - Vanlig vegviser, Høyre

Vanlig vegviser, Høyre17507
715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer

Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "715")17489
715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer

Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer17508
717 - Kjørefeltvegviser

Kjørefeltvegviser17490
719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt

Portalvegviser for ett kjørefelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "719")17491
719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt

Portalvegviser for flere kjørefelt17509
719.4 - Portalvegviser for avkjøring

Portalvegviser for avkjøring17510
719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner

Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner17511
904H - Retningsmarkering, Mot høyre

Retningsmarkering, Mot høyre17492
904V - Retningsmarkering, Mot venstre

Retningsmarkering, Mot venstre17483
912 - Avkjøringsmarkering

Avkjøringsmarkering17484
Antall ansikt (inkl av)H 2 (stk)OAngir hvor mange ansikt dette skiltet kan ha. "Av" teller som en forekomst.3843
Tekst, ordinær visningT 150BAngir tekst på variabelt skilt i ordinær visningsmodus, dvs den visningen som er mest utbredt når skiltet ikke er avslått/blankt.
Merknad: Påkrevd for de skilttypene som har tekst (som ikke er fast)
3763
VariasjonFVT 50PAngir hva som varierer på et variabelt skilt1905
Et motiv på/av

Skiltet kan veksle mellom å vise et definerte motiv og å være avslått.2827
Veksling mellom to motiv

Skiltet kan veksle mellom å vise to fast definerte motiv. Eventuell avslått posisjon kommer i tillegg.2828
Veksling mellom tre motiv

Skiltet kan veksle mellom å vise tre fast definerte motiv. Eventuell avslått posisjon kommer i tillegg.2829
Veksling mellom flere enn tre motiv

Skiltet kan veksle mellom å vise 3 eller flere fast definerte motiv. Eventuell avslått posisjon kommer i tillegg.17933
Fritt valgt fartsgrensevarsling

Skiltet kan vise fritt valgt fartsgrense/fartsgrenseoppheving.2830
Fritt valgt tekst

Det kan vises fritt valgt teskt på skiltet2831
Skifting av budskapFVT 50PAngir hvordan symbol/budskap skiftes3745
Manuelt


4735
Automatisert/elektrisk


4734
BeskrivelseT 250BFelt til disposisjon for å beskrive det variable skiltet, kan f.eks angi hvilke skiltnummer som er involvert etc, hvordan det skiftes mellom ulik tekster/symbol osv.
Merknad: Skal angis om flere enn 1 skiltvisning (i tillegg til av-posisjon)
8785
PlasseringskodeH 2BAngir plasseringskode for variabelt skilt i skiltpunkt. Øverste posisjon har lavest nummer, nederste posisjon har høyest verdi. Benytt nummerering 10, 20, 30 i utgangspunktet
Merknad: Påkrevd dersom det er flere skiltplater på samme stolpe.
6986
Ansiktsside, rettet motFVT 50PAngir hva skiltplatens ansiktsside, dvs skiltmotivet er rettet mot.6987
Trafikk i metreringsretning

Ansiktsside er rettet mot trafikanter som beveger seg i metreringsretning på vegen skiltplate er registrert.9138
Trafikk mot metreringsretning

Ansiktsside er rettet mot trafikanter som beveger seg mot metreringsretning på vegen skiltplate er registrert9139
Parallelt mot veg

Skiltplate er orientert parallelt med vegen den er registrert på. Ansiktsside er vendt inn mot denne vegen.9140
Parallelt fra veg

Skiltplate er orientert parallelt med vegen den er registrert på. Ansiktsside er vendt ut fra denne vegen, dvs ansikt er kun synlig fra sideveger.9141
Tosidig

Skiltplate har motiv på begge sider.9142
FjernstyringFVT 3BAngir om vegobjektet kan fjernstyres
Merknad: Påkrevd dersom Ja
1739
Ja


3518
Nei


3556
BelystFVT 3BAngir om skiltet er belyst eller ikke
Merknad: Påkrevd dersom Ja
4598
Ja


5538
Nei


5539
VedtaksnummerT 15BAngir vedtaksnummer
Merknad: Påkrevd for trafikkregulerende skilt som krever vedtak
9157
SkiltutformingBTSFSBenyttes i forbindelse med interface mot skiltmodulen. Til testformål.
Egenskapen utgår. Nye data skal IKKE registreres for denne egenskapen
5291
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Egenskapen utgår. Nye data skal IKKE registreres for denne egenskapen
8000
Stat, Statens vegvesen


10266
Stat, Nye Veier


20457
Fylkeskommune


10728
Kommune


10330
Privat


10394
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20458
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet10393
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet
Merknad: Påkrevd om merking finnes
10489
SCADA-merkingT 50BDriftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA.
Merknad: Skal angis om den eksisterer på stedet
11713
ProdusentT 50OAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.1534
LeverandørT 50SAngir navn på firma som har levert vegobjektet1495
ArkivnummerT 250PGir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem9153
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11665
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11080


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss: Senter skiltpunkt - Høydereferanse: Fot skiltpunkt
47963. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
162Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle skilt skal være registrert0 %0 %

163AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Skilt skal være oppdatert i NVDB innen 10 dager etter fysisk endring10 dager10 dager

164Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Ansiktsside, rettet motEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

722Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArkivnummerArkivnummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1948Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende.0 %0 %

167Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Skifting av budskapEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2279Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Skiltnummer, ordinær visningSkiltnummer, ordinær visning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

168Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

169Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VariasjonEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

170Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktAlle objekter skal være stedfestet med egengeometri0 %0 %

174Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktVariabelt skilt deler geometri med skiltpunkt og har samme krav til posisjonsnøyaktighet1 m1 m

165Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BelystEgenskapen skal være angitt dersom Ja0 %0 %

2383Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

166Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FjernstyringEgenskapen skal være angitt dersom Ja0 %0 %

171Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PlasseringskodePåkrevd ved flere skilt på samme stolpe0 %0 %

172Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Tekst, ordinær visningPåkrevd for skilt som har tekst0 %0 %

173Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedtaksnummerPåkrevd for regulerende skilt som krever vedtak0 %0 %

315Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltpunkt0Variabelt skilt må være tilknyttet et skiltpunkt0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Variabelt skilt objekt skal registreres for hvert variabelt skilt ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Variabelt skilt registreres som ett skilt selv om det kan vise flere motiver på samme tid.

Dersom skiltet gjelder for bestemte kjørefelt brukes kjørefeltkoder til å angi dette. Der det er flere visningsbilder, registreres det som brukes mest som Skiltnummer, ordinær visning, mens de andre legges inn under Beskrivelse.

Der det er flere variable skilt plassert ved siden av eller over hverandre i samme skiltpunkt, brukes plasseringskode for å skille mellom dem. For de variable skiltene lengst til høyre (med metreringsretning) bruker en kodene 10, 20,30 osv. For neste kolonne 11, 21,31 osv.


Variabelt skilt

Skiltplate 1 (tom)
Ansiktsside, rettet mot : Trafikk i metreringsretning
Antall ansikt (inkl av) : 2
Arkivnummer : 201005382-34
Belyst : Nei
Beskrivelse : Viser vei til Strømsø ved åpen bru
Fjernstyring : Ja
Etableringsår : 2008
Plasseringskode : 10
$0$ : Automatisert/elektrisk
$0$ : 713.V - Vanlig vegviser, Venstre
$0$ : @711@Strømsø
$0$ : Mekanisk
$0$ : Et motiv på/av
$0$ : xxxxx

Skiltplate 2
Ansiktsside, rettet mot : Trafikk i metreringsretning
Antall ansikt (inkl av) : 2
Arkivnummer : 201005382-34
Belyst : Nei
Beskrivelse :Viser vei til sentrum ved stengt bru
Fjernstyring : Ja
Etableringsår : 2008
Plasseringskode : 20
$0$ : Automatisert/elektrisk
$0$ : 713.V - Vanlig vegviser, Venstre
$0$ : @711.V90@Sentrum
$0$ : Mekanisk
$0$ : Et motiv på/av
$0$ : xxxxx

Skiltplate 3
Ansiktsside, rettet mot : Trafikk i metreringsretning
Antall ansikt (inkl av) : 2
Arkivnummer : 201005382-34
Belyst : Nei
Beskrivelse : Viser omkjøring til Brakerøya og E18 ved stengt bru
Fjernstyring : Ja
Etableringsår : 2008
Plasseringskode : 30
$0$ : Automatisert/elektrisk
$0$ : 713.V - Vanlig vegviser, Venstre
$0$ : @711.V90@@723.12@$0$Brakerøya
$0$ : Mekanisk
$0$ : Et motiv på/av
$0$ : xxxxx

Bildet viser et prismeskilt som normalt kan ha inntil 3 budskap. Foto: Knut Opeide og Håndbok V321 (053)


Referanser
For mer informasjon om variabelt skilt: se Håndbok N300 (050) Trafikkskilt