Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.314Høydemåling (ID=113)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2013-03-06
Definisjon:Strekning med gitt høyde relatert til bestemt vegobjektforekomst. Inneholder egenhøyde start/slutt, samt høyde over vegkant.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-03-062.29 - 921Første versjon
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdhøydeBrukes for å anslå mengder og tilgjengelighet i drift og vedlikehold
Transportplanlegging/Navigasjon og ruteplanlegginghøydeMåling for høydebegrensning2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

113_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

113_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

113_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Høydemåling
Definisjon:Strekning med gitt høyde relatert til bestemt vegobjektforekomst. Inneholder egenhøyde start/slutt, samt høyde over vegkant.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Høyde, startD 5 (m)PAngir høyde (egenhøyde) i start av målestrekning.1591
Høyde, sluttD 5 (m)PAngir høyde (egenhøyde) i slutt av målestrekning.7568
Høyde over veg, startD 5 (m)PAngir høyde relativt til vegkant i start av målestrekning.2252
Høyde over veg, sluttD 5 (m)PAngir høyde relativt til vegkant i slutt av målestrekning.7569
KvalitetFVT 50PAngir kvalitet på måling2109
Skjønn


4626
Målt


4627
Målt årH 4BAngir årstall målingen er utført
Merknad: Angis for nye målinger, der det er kjent for eksisterende
10310


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.48093. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
576AktualitetTidsperiode, forsinkelseHøydemåling0Frist for innlegging i NVDB skal være den samme som for "mor". For høydemåling til Høydebegrensing vil en annen frist gjelde90 dager90 dager

715AktualitetTidsperiode, forsinkelseHøydebegrensning0Frist for innlegging i NVDB for Høydemåling med "mor" = Høydebegrensning10 dager10 dager

713Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetHøydemåling0Høydemåling må ha mor. Mulige objekttyper er gitt i assosiasjoner0 %0 %

571Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde over veg, sluttHøyde over veg, slutt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

572Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde over veg, startHøyde over veg, start skal være angitt på alle objekter0 %0 %

573Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde, sluttHøyde, slutt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

574Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde, startHøyde, start skal være angitt på alle objekter0 %0 %

593Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Høyde over veg, sluttmaksimalt tillatt avik10 cm10 cm

594Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Høyde over veg, startmaksimalt tillatt avvik10 cm10 cm

595Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Høyde, sluttMaksimalt tillatt avvik10 cm10 cm

596Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Høyde, startMaksimalt tillatt avvik10 cm10 cm

752Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KvalitetKvalitet skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1898Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Målt årMålt år skal være angitt for nye målinger, der det er kjent for eksisterende0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Høydemåling brukes for å registrere tilleggsinformasjon på de vegobjekttyper som har assosiasjon til høydemåling. Sted som måling må utføres bestemmes av morobjektet. På de fleste objektene er det gjennomsnittshøyde som er interessant, men på måling til Høydebegrensning er det minimumsverdiene som skal inn. På alle morobjekter unntatt Høydebegrensning vil egengeometri gjøre høydemåling overflødig.


Høydemåling Voll

Mange objekter har en rimelig konstant egenhøyde og måling av høyde er enkelt. På voll kan høyden variere, dels ved at vollen avrundes og blir lavere i endene, men også at en kombinasjon av skjerm og voll gjør at vollen ikke er like høy overalt. I eksempelet er det en støyvoll som går over i en støyskjerm og får redusert høyden gradvis ned til null. I enden der det bare er voll, hentes høyden fra knekkpunktet der vollen går ned i høyde mot enden. I andre enden tas høyden litt innpå vollen.
113_eksps_hoeydemaaling_voll.png