Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.502Rekkverksende (ID=14)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:En spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Det må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjøresel blir minst mulig (Håndbok N101).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-05-06Første versjon
2014-10-17Lagt inn nyn innsamlingsregel
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm
2015-10-16Lagt til eksempel som viser typegodkjente rekkverksender
2016-03-14Lagt til kvalitetskrav som manglet
2017-09-15Egenskap "Produktnavn/typegodkjenning": 4 nye verdier lagt inn
2017-09-15Egenskap "Type" : "Ettergivende" endret beskrivelse
2017-12-11Rettet på innsamlingsregel og eksempel
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktLengde, type
TrafikksikkerhetType, bruksområde, festet på, type skinne, skinne utrustningAnalyse av om rekkverk fyller sin funksjon når det skjer trafikkuhell, ved tilsyn
Drift og vedlikeholdType, bruksområde, eier, lengde, oppsettingsår, festet på, type skinne, skinneutrustning, panel
Beregning av forurensning. Støy, luftkvalitet, biologisk mangfoldType, høyde, bruksområde, egengeometriTette rekkverk bidrar til demping/spredning av støy2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

14_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema for Rekkverksende


Tillatte verdier

14_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

14_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Rekkverksende
Definisjon:En spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Det må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjøresel blir minst mulig (Håndbok N101).
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type rekkverksavslutning/overgangselemet det er tale om.1096
Nedføring i bakken uten utsvinging

Rekkverket er forankret ned i bakken, men er ikke avbøyd sideveis2458
Nedføring i bakken og utsvinget

Rekkverket er forankret ned i bakken og avbøyd sideveis, men avsluttes innenfor vegens sikkerhetssone2459
Avslutning i annet vegobjekt

Rekkverket avsluttes/forankres i annet vegobjekt.2460
Sideforankring i fjellskjæring

Rekkverket forankres i fjellskjæring i full rekkverkshøyde.5723
Sideforankring i jordskjæring

Rekkverket forankres i jordskjæring i full rekkverkshøyde.5724
Sideforankring i mur

Rekkverket forankres i mur i full rekkverkshøyde.5725
Sideforankring i tunnelportal

Rekkverket forankres i tunnelportal i full rekkverkshøyde.5726
Sideforankring i naboelement

Rekkverket forankres i naboelement i full rekkverkshøyde.5727
Sideforankring

Rekkverket forankres i sideterreng, mur, tunnelportal ol i full rekkverkshøyde.5733
Ettergivende

Rekkverksende er konstruert slik at den gir etter/klapper sammen ved påkjøring. Type/produkt kan angis under egenskapstype 107245734
Avslutning i full høyde uten utsvingning

Rekkverket avsluttes i full høyde med avrundings/avslutningselement. Rekkverket er ikke utsvingning sidevegs. Rekkverksende er ikke ettergivende.5735
Rekkverk avsluttet utenfor sikkerhetssonen

Rekkverk avbøyes og avsluttes utenfor vegens sikkerhetssone (Håndokb 231, kap. 4.3.1, måte 5)13720
Avslutning i full høyde og utsvinget

Rekkverket avsluttes i full høyde med avrundings/avslutningselement og er avbøyd sidevegs, men avsluttes innenfor vegens sikkerhetssone. Rekkverksende er ikke ettergivende.13721
Produktnavn/typegodkjenningFVT 100BRefererer til produktnavn og typegodkjenning (samsvarsgodkjenning) for rekkverksender godkjent av Statens vegvesen. Se http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt. Aktuelt for ettergivende rekkverksender.
Merknad: Skal angis for ettergivende rekkverksender
10724
ABC-Terminal - P4

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512261&method=alle&produkttype=1262217319
ABC-Terminal - P3

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512257&method=alle&produkttype=1262217320
ABC-Terminal - P2

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512254&method=alle&produkttype=1262217321
ESPEN - P4

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=511712&method=alle&produkttype=1262217322
Euro ET - P4

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=511735&method=alle&produkttype=1262217323
MCG-TE-P4 - P4

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=974999&method=alle&produkttype=1262217324
Primus P2

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512362&method=alle&produkttype=1262217325
SafeEnd - P4

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=694845&method=alle&produkttype=1262217326
Trend DS - P2

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512348&method=alle&produkttype=1262217327
Trend DS - P4

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512349&method=alle&produkttype=1262217328
Trend SS - P4

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512330&method=alle&produkttype=1262217329
Trend SS - P2

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512327&method=alle&produkttype=1262217330
XT 110 - P4

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512292&method=alle&produkttype=1262217331
XTD 110 - P4

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512295&method=alle&produkttype=1262217332
ZT1 - P4

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=627947&method=alle&produkttype=1262217333
ZT2 - P4

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=576154&method=alle&produkttype=1262217334
SafeEnd - P2

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1414206&method=alle&produkttype=1262218507
SMA T2

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1093849&method=alle&produkttype=1262218508
SMA T4

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1093697&method=alle&produkttype=1262218509
SafeEnd 80T-NO - Tunnel

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1975435&method=alle&produkttype=1262218510
SMA T1

Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2690011&method=alle&produkttype=1262220343
LengdeD 5 (m)OAngir lengde av vegobjektet.1303
StolpeavstandFVD 4 (m)OAngir stolpeavstand for rekkverksende.
Merknad: Registreres dersom avvikende stolpeavstand i start/slutt av rekkverk
4660
1


5745
2


5746
3

Brukes kun i forbindelse med wirerekkverk5747
4


5748
1,33


13716
1,8


13717
2,3


13719
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10346
TilleggsinformasjonT 500OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.9550
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11035
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12270


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss- og høydereferanse: Punkt der rekkverket avsluttes. Samme som endepunktene i FKB - Vegrekkverk (7521).
47223. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
378Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Rekkverksende skal være registrert0 %0 %

542AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Alle objekter skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

379Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

380Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi20 cm20 cm

381Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType/forankring skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1887Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

544Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetRekkverk0En rekkverksende skal være koplet til et rekkverk0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et rekkverksendeobjekt skal registreres for hver rekkverksende ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Dersom flere rekkverk er koblet sammen er det tilstrekkelig å registrere Rekkverksende i start og slutt av hele strekningen.

Dersom man har avvik fra referanselinjas geometri skal virkelig lengde angis i feltet Lengde.

Der et rekkverk ender i en støtpute, registreres en Rekkverksende av Type Avslutning i annet vegobjekt

Skillet mellom Rekkverksende med Type Ettergivende og Støtpute er at en ettergivende Rekkverksende skal gi etter/klappe sammen ved påkjørsel , mens en støtpute skal bremse ned kjøretøy over en kort avstand, eller lede kjøretøy forbi et faremoment.

Der to typer rekkverk møtes, trenger det ikke registreres en Rekkverksende, med mindre det er forhold som bør registreres. Det kan for eksempel være overganger mellom brurekkverk og vanlige rekkverk som har vedlikeholdsbehov.


Hovedtyper av rekkverksender

Bilder viser eksempler på ulike hovedtyper av Rekkverksender
14_eksps_rekkverksende_type.pngEksempler på rekkverksender

Eksempler på ulike typer av rekkverksender
14_eksps_rekkverksende_typer_3.pngPruduktnavn/Typegodkjenning

Bildet viser forskjellige typegodkjente rekkverksender
14_eksps_rekkverksende_type2.png