Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.116Avstandsmåling (ID=335)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2013-03-06
Definisjon:Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og et vegobjekt.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-03-062.29 - 921Første versjon
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdavstand ut til vegobjektTilgang for vedlikehold2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

335_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema Avstandsmåling


Tillatte verdier

335_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

335_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Avstandsmåling
Definisjon:Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og et vegobjekt.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Avstand vegkant, startD 5 (m)PAngir avstand fra vegkant i start av målestrekning.2248
Avstand vegkant, sluttD 5 (m)PAngir avstand fra vegkant i slutt av målestrekning.7566
Avstand referanselinje, startD 6 (m)PAngir avstand fra referanselinje i start av målestrekning.2249
Avstand referanselinje, sluttD 6 (m)PAngir avstand fra referanselinje i slutt av målestrekning.7567
KvalitetFVT 30PAngir kvalitet på måling2250
Skjønn


4622
Målt


4623


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Utgår_Geometri, linjeGLKUGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Egenskapen utgår. Nye data skal IKKE registreres for denne egenskapen
49123. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
589AktualitetTidsperiode, forsinkelseAvstandsmåling0Frist for innlegging i NVDB er det samme som for "mor"90 dager90 dager

714Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetAvstandsmåling0Alle avstandsmålinger skal ha en "mor". Mulige objekttyper er gitt i assosiasjoner0 %0 %

565Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Avstand referanselinje, sluttAvstand senterlinje, slutt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

566Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Avstand referanselinje, startAvstand senterlinje, start skal være angitt på alle objekter0 %0 %

567Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Avstand vegkant, sluttAvstand vegkant, slutt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

568Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Avstand vegkant, startAvstand vegkant, start skal være angitt på alle objekter0 %0 %

578Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Avstand referanselinje, sluttMaksimalt avvik 10 cm10 cm

579Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Avstand referanselinje, startMaksimalt avvik10 cm10 cm

580Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Avstand vegkant, sluttMaksimalt avvik10 cm10 cm

581Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Avstand vegkant, startMaksisimalt avvik10 cm10 cm

590Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KvalitetAlle avstandsmålinger skal ha kvalitet angitt0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Dette objekttypen har først og fremst relevans for assosierte objekter som ikke har innmålt egengeometri. Der egengeometri er på plass, vil informasjonen kunne genereres og objektet utelates. Avstand til vegkant er den mest nøyaktige målingen, siden vegkant er innmålt eller kommer fra kart, mens senterlinje i NVDB har 2 meters nøyaktighetskrav i grunnriss/høyde og kan avvike mye fra faktisk senterlinje.

Dersom egengeometri på morobjekt legges inn, kan objektet Avstandsmåling fjernes.


Avstandsmåling til Skjerm

Avstandsmåling tas på endene av skjermen. Dersom målingene blir lite representative på grunn av skarpe knekk mot slutten av skjermen, kan målingen tas der skjermen knekker.