Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.626Sykkelparkering (ID=451)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Angir område tilrettelagt for sykkelparkering.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-04-09Første versjon
2017-03-20Geometri flate tillatt
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Transportplanlegging/Navigasjon og ruteplanleggingFasiliteter på holdeplass
Driftskontrakterantall sykler totalt, antall sykler under tak, sykkelstativ2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

451_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

451_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

451_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Sykkelparkering
Definisjon:Angir område tilrettelagt for sykkelparkering.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
SykkelstativFVT 50PAngir om det er sykkelstativ på sykkelparkeringen.3126
Ja


4658
Nei


4659
TakoverbyggFVT 3PAngir om det er takoverbygg over hele eller deler av sykkelparkeringen.9848
Ja


16059
Nei


16060
Antall sykler totaltH 3 (stk)PAngir hvor mange sykler det er plass til totalt.3127
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10369
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11607
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11118
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12365
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
11977
Stat, Statens vegvesen


20563
Stat, Nye Veier


20564
Fylkeskommune


20565
Kommune


20566
Privat


20567
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20568
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
12006
Statens vegvesen


20749
Nye Veier


20750
Fylkeskommune


20751
OPS


20752
Kommune


20753
Privat


20754
Uavklart


20755


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter av sykkerlparkering/sykkelstativ. Høydereferanse: Terrenghøyde
4969
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.8922
Geometri, flateGFOGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.109623. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1183Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Sykkelparkering skal være registrert0 %0 %

1188AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1184Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall sykler totaltAntall sykler totalt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1187Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TakoverbyggAntall sykler i stativ skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1185Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1186Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1999Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SykkelstativSykkelstativ skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1923Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et sykkelparkering objekt skal registreres for hver sykkelparkering ute langs vegen som eies eller vedlikeholdes av Statens vegvesen i henhold til kravmatrisa.
Sykkelstativ under tak

Tradisjonelt sykkelstativ fra jernbanestasjonen i Lillehammer.

Antall sykler:36
Sykkelstativ: Ja
Antall sykler totalt: 36

Sykkelstativ under tak. Foto: Randi Katharina ØverlandSykkelparkering på rasteplass

Særpreget sykkelparkering på rasteplass i Selvika

Antall sykler: 3
Sykkelstativ: Ja
Antall sykler under tak: 0

Sykkelparkering på rasteplass. Foto; Jiri HavranStor sykkelparkering

Stor sykkelparkering under tak

Antall sykler:160
Sykkelstativ: Ja
Antall sykler under tak: 160

Stor sykkelparkering. Foto: Kjell Wold