Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.754Ulykkesinvolvert enhet (ID=571)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2013-10-30
Definisjon:Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se kjøretøytype.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-30Første versjon
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetAlle egenskaper
Trafikksikkerhetsvurderinger og -utredningerAlle egenskaper2. Innhold og struktur

2.1 UML-Skjema

571_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-Skjema for Ulykkesinvolvert enhet


Tillatte verdier

571_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

571_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Ulykkesinvolvert enhet
Definisjon:Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se kjøretøytype.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Enhetstype (endret)FVT 75PAlle enhetstyper er gitt sin egen kode fra 01 til 99.
Innkluderer også fotgjengere
5090
EnhetsbokstavFVT 1AHver enhet i en ulykke kodes med en enhetsbokstav fra A til Z (fortløpende).5089
KryssvegBL 1OVegkryss, eller vegkryssing?5092
KjøreretningFVT 30OAngir hvilken retning kjøretøyet beveget seg i forhold til metreringsretning.5757
Med metreringsretning


7995
Mot metreringsretning


7996
RetningFVT 20O
5093
Ikke relevant

Ikke relevant6544
Fra nord

Fra nord6545
Fra nordøst

Fra nordøst6546
Fra øst

Fra øst6547
Fra sørøst

Fra sørøst6548
Fra sør

Fra sør6549
Fra sørvest

Fra sørvest6550
Fra vest

Fra vest6551
Fra nordvest

Fra nordvest6552
Ukjent

ukjent 6553
BevegelseFVT 50O
5094
Rett fram

Rett fram6554
U sving til venstre

U sving til venstre6555
U sving til høyre

U sving til høyre6556
Sving til venstre

Sving til venstre6557
Sving til høyre

Sving til høyre6558
Forbikjøring/feltbytte til venstre

Forbikjøring/feltbytte til venstre6559
Forbikjøring/feltbytte til høyre

Forbikjøring/feltbytte til høyre6560
Ute av kontroll

Ute av kontroll6561
Start fra stillestående

Start fra stillestående6562
Akselerasjon

Akselerasjon6563
Bremsende/i ro pga trafikk

Bremsende/i ro pga trafikk6564
Stanset for venstresving

Stanset for venstresving6565
Stanset for høyresving

Stanset for høyresving6566
Ryggende

Ryggende6567
Parkert / stillestående

Parkert / stillestående6568
Annet

annet6569
Ukjent

ukjent6570
PostnummerH 4OPostnummer, f.eks. 7085 (Korsvegen).5095
Kommentar dekkT 200O
6829
FerdselsformålFVT 30O
5097
Til/fra arbeid

Til/fra arbeid6574
I arbeid

I arbeid6575
Til/fra skole

Til/fra skole6576
Fritidsreise

Fritidsreise6578
Øvelseskjøring

Øvelseskjøring6579
Annet formål

Annet formål 6583
Ukjent

Ukjent 6584
Førerkort utstedt første gangDATO 8ODato for førerkort utstedt første gang.5098
Regulering for enhet i vegkryssFVT 70O
5100
Ikke i vegkryss eller gangfelt

Ikke i vegkryss eller gangfelt6585
Intet spesielt (høyre-regel)

Intet spesielt (høyre-regel)6586
Lyssignal i funksjon i kryss eller gangfelt utenfor kryss

Lyssignal i funksjon i kryss eller gangfelt utenfor kryss6587
Forkjørsveg

Forkjørsveg6588
Vikeplikt

Vikeplikt6589
Stopplikt

Stopplikt6590
Skiltet / oppmerket gangfelt (uten lysregulering)

Skiltet / oppmerket gangfelt (uten lysregulering)6591
Lyssignal ute av funksjon (gult blinkende lys eller uten lys)

Lyssignal ute av funksjon (gult blinkende lys eller uten lys)6592
Annen regulering i vegkryss, inkludert midlertidig

Annen regulering i vegkryss, inkludert midlertidig6593
Ukjent

ukjent 6594
Første berøringspunktFVT 25ODet punkt på kjøretøyet hvor det anslagsvis ble truffet først.5101
Tak/hode


9850
Høyre foran


9852
Høyre side foran


9853
Høyre side


9854
Høyre side bak


9855
Høyre bak


9856
Rett bak


9857
Venstre bak


9858
Venstre side bak


9859
Venstre side


9860
Venstre side foran


9861
Venstre foran


9862
Rett foran


9863
Ukjent


9864
RegistreringslandFVT 50OAngir hvilket land føreren av enheten kommer fra5102
Norge

Norge6605
Sverige

Sverige6606
Danmark

Danmark6607
Finland

Finland6608
Storbritannia

Storbritannia6609
Tyskland

Tyskland6610
Frankrike

Frankrike6611
Nederland

Nederland6612
Belgia

Belgia6613
Luxembourg

Luxembourg6614
Østerrike

Østerrike6615
Sveits

Sveits6616
Italia

Italia6617
Polen

Polen6618
Russland

Russland6619
Andre østeuropeiske land

Andre østeuropeiske land6620
Andre vesteuropeiske land

Andre vesteuropeiske land6621
Diplomatbil

Diplomatbil6622
Militært kjøretøy

Militært kjøretøy6623
Annet land

Annet land6624
Ukjent

Ukjent 6625
Litauen

Litauen9805
Estland

Estland13439
Latvia

Latvia13440
Romania

Romania13441
Bulgaria

Bulgaria13442
Kroatia

Kroatia13443
Årsmodell på kjøretøyH 4OÅrsmodell på kjøretøy.5103
EID (Ny)T 13OEnhetsidentifikasjonsnummer.11954
Hinder typeFVT 40O
5104
Intet hinder påkjørt

Intet hinder påkjørt6626
Skiltstolpe

Skiltstolpe6627
Signalstolpe

Signalstolpe6628
Lysmast av tre

Lysmast av tre6629
Lysmast av stål

Lysmast av stål6630
Annen mast / stolpe

Annen mast / stolpe6631
Tre

Tre6632
Gjerde, rekkverk

Gjerde, rekkverk6633
Mur, bygning

Mur, bygning6634
Stein, fjellvegg

Stein, fjellvegg6635
Kantstein

Kantstein6636
Parkert kjøretøy

Parkert kjøretøy6637
Annen gjenstand i kjørebanen

Annen gjenstand i kjørebanen6638
Større tamdyr (ku mm.)

Større tamdyr (ku mm.)6639
Mindre tamdyr ( katt mm.)

Mindre tamdyr ( katt mm.) 6640
Elg

Elg6641
Rein

Rein 6642
Rådyr, hjort

Rådyr, hjort6643
Annet vilt

Annet vilt6644
Ukjent dyr

Ukjent dyr6645
Annet

annet6646
Ukjent

ukjent6647
Avstand til påkjørt hinderH 3 (m)OAvstand fra veg til hinder.5105
DekktypeFVT 30OType dekk på enhet i STRAKS.5106
Sommerdekk

Sommerdekk 6648
Vinterdekk uten pigger

Vinterdekk uten pigger 6649
Vinterdekk med pigger

Vinterdekk med pigger6650
Annet

Annet6651
Ukjent

ukjent 6652
Antall aksler (Ny)H 2 (stk)OTotal antall aksler av enheten.11884
Antall aksler med drift (Ny)H 1 (stk)OAntal aksler med drift.11885
Bredde kjøretøy (Ny)H 4 (mm)OBredde køretøy (in mm).11886
Lengde køretøy (Ny)H 5 (mm)OLengde køretøy (in mm).11887
Drivstoff (Ny)FVT 15OAngir hvilken type drivstoff enheten bruker.11888
Bensin


20143
Diesel


20144
Parafin


20145
Gass


20146
Elektrisk


20147
Hydrogen


20148
Hybrid


20149
Biodiesel


20150
Biobensin


20151
LPG-Gass


20152
CNG-Gass


20153
Metanol


20154
Etanol


20155
Annet drivstoff


20156
Enhetstype, hovedkategori (Ny)FVT 23OEnhetstype, hovedkategori.11889
Fotgjenger og sykkel

Fotgjenger og sykkel20157
Moped og MC

Moped og MC20158
Bil for persontransport

Bil for persontransport20159
Bil for godstransport

Bil for godstransport20160
Annet

Annet 20161
Ukjent

Ukjent 20162
Enhetstype, underkategori (Ny)FVT 22OEnhetstype, underkategori.11890
Fotgjenger

Fotgjenger20163
Sykkel

Sykkel20164
Moped

Moped20165
Lett MC

Lett MC20166
MC

MC20167
Personbil

Personbil20168
Buss

Buss20169
Varebil

Varebil20170
Lastebil

Lastebil20171
Traktor

Traktor20172
Skinnegående materiell

Skinnegående materiell20173
Annet

Annet20174
Ukjent

Ukjent 20175
Kjøretøyets virke (Ny)FVT 25OKjøretøyets virke.11891
Ambulanse under utrykning

Ambulanse under utrykning20176
Politi under utrykning

Politi under utrykning20177
Brannbil under utrykning

Brannbil under utrykning20178
Rutegående buss

Rutegående buss20179
Drosje

Drosje20180
Militært kjøretøy

Militært kjøretøy20181
Diplomatbil

Diplomatbil20182
Russebil/Russebuss

Russebil/Russebuss20183
Motorytelse kjøretøy (Ny)H 4 (kW)OMotorytelse kjøretøy.11892
Tilhengertype (Ny)FVT 26OAngir type tilhenger.11893
Campingvogn

Campingvogn20184
Slepevogn

Slepevogn20185
Semitrailer

Semitrailer20186
Påhengsvogn

Påhengsvogn20187
Tilhenger/tilhengerredskap

Tilhenger/tilhengerredskap20188
Ukjent tilhenger

Ukjent tilhenger20189
Ingen tilhenger


21044
Tungtransport bil (Ny)FVT 30OTungtransport bil.11894
Tungbil for godstransport

Tungbil for godstransport20190
Tungbil for persontransport

Tungbil for persontransport20191
Lett bil for godstransport

Lett bil for godstransport20192
Lett bil for persontransport

Lett bil for persontransport20193
Annen enhetstype

Annen enhetstype20194
Ukjent enhetstype

Ukjent enhetstype20195
Vogntog (Ny)FVT 7OVogntog.11895
Vogntog

Vogntog20196
Annet

Annet20197
Ukjent

Ukjent20198


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOGir punkt som geometrisk representerer vegobjektet.107373. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1127Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Ulykkesinvolvert enhet skal være registrert 0 %0 %0 %0 %
1132AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Ulykkesinvolvert enhet skal registreres sammen med Trafikkulykke innen angitt frist90 dager90 dager90 dager90 dager
1130Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EnhetsbokstavEnhetsbokstav skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
1131Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Enhetstype (endret)Kjøretøytype skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
1133Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTrafikkulykke0Ulykkesinnvolvert enhet skal høre til en Trafikkulykke0 %0 %0 %0 %
1134Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUlykkesinvolvert person0Ulykkesinnvolvert enhet skal ha minst en Ulykkesinnvolvert person0 %0 %0 %0 %
1135Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUlykkesinvolvert person5091Dette tallet skal stemme med antall Ulykkesinvolvert personer tilknyttet Ulykkesinvolvert enhet 0 %0 %0 %0 %

4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et ulykkesinvolvert enhet objekt skal registreres for hver ulykkesinvolvert enhet involvert i en registrert trafikkulykke i henhold til kravmatrisa.

Ulykkesinvolvert enhet er alltid datter av Trafikkulykke. Se egen produktspesifikasjon for denne objekttypen.

Enkelte egenskaper er unntatt fra offentlighet på grunn av personvernhensyn og vil ikke vises ved uttak av data.


Ulykke med to ulykkesinvolverte enheter

Eksemplet viser data fra en trafikkulykke med to enheter involvert i ulykken. Vi ser her at det er to personer involvert i den ene bilen, og disse vil da finnes igjen som ulykkesinvolvert person.
Figur 3: Data for ulykke med 2 ulykkesinvolverte enheter5. Kodelister

EgenskapVerdier (1 av 2)Verdier (2 av 2)
Enhetstype (endret) Gående
Akende
Ski
Rullende enheter, ikke motorisert
Fotgjenger, annet
2-hjuls trå- og elsykkel (endret 2020)
Hest (endret 2020)
Hest med vogn, hestekjøretøy (utgår)
Moped 2-hjul
Lett MC
Tung MC
MC m/sidevogn
Snøscooter, beltemotorsykkel
Rullestol (endret 2020)
Personbil, stasjonsvogn (endret 2020)
Drosje (også minibuss) (utgår)
Buss, ukjent (endret 2020)
Buss, under 5001 kg
Annen buss, turvogn (utgår)
Ambulanse
Politi under utrykning (blålys og/eller særskilt lydsignal) (utgår)
Brannbil under utrykning (blålys og/eller særskilt lydsignal) (utgår)
Varebil (endret 2020)
Lastebil, ukjent (endret 2020)
Kombinert bil (utgår)
Trekkbil (uten semitrailer) (utgår)
Personbil/stasjonsvogn med campingvogn (utgår)
Varebil med campingvogn (utgår)
Tankbil (utgår)
Campingbil
Personbil/stasjonsvogn med tilh./tilh.redskap (unntatt camp.vogn) (utgår)
Varebil med tilhenger/tilhengerredskap (unntatt campingvogn) (utgår)
Lastebil med påhengsvogn (1-akslet) (utgår)
Lastebil med slepevogn (2-akslet) (utgår)
Lastebil med tilhengerredskap (utgår)
Kombinert bil med tilhenger/tilhengerredskap (utgår)
Trekkbil, ukjent (endret 2020)
Tankbil med tilhenger (utgår)
Beltebil (ikke anleggsmaskin)
Traktor
Tilhenger/tilhengerredskap uten trekkvogn
Jernbanetog
Sporvogn/trikk
Annet kjøretøy
Ukjent
MC 4-hjul (ATV)
El-bil (utgår)
MC 4-hjul
Små elektriske kjøretøy (ny 2020)
Sykkel, annet (ny 2020)
Moped 3-hjul (ny 2020)
Moped 4-hjul (ny 2020)
Moped 4-hjul (ATV) (ny 2020)
Lett MC m/sidevogn (ny 2020)
Mellomtung MC (ny 2020)
Mellomtung MC m/sidevogn (ny 2020)
Tung MC m/sidevogn (ny 2020)
MC 3-hjul (ny 2020)
Buss, over 5000 kg (ny 2020)
Ambulansebuss, under 5001 kg (ny 2020)
Ambulansebuss, over 5000 kg (ny 2020)
Lastebil, 3501 kg - 12000 kg (ny 2020)
Lastebil, over 12000 kg (ny 2020)
Trekkbil, 3501 kg - 12000 kg (ny 2020)
Trekkbil, over 12000 kg (ny 2020)
Traktor (ATV) (ny 2020)
Anleggsmaskin/motorredskap (ny 2020)
Enhetsbokstav A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z