Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.242Fordeling (ID=819)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm fordeles til teknisk utstyr. Benyttes bl.a. i forbindelse med tunnelutstyr.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-10-27Egenskap "Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget
2017-12-15Egenskapstype "Eier" : Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneAntall kurser, eier, vedlikeholdsansvar
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktAntall kurser, kapslingsgrad, info om vern, parkering, tilknyttet SRO-sentral, plassering, eier, vedlikeholdsansvar
ElektroAntall kurser, kapslingsgrad, info om vern, parkering, tilknyttet SRO-sentral, plassering, eier, vedlikeholdsansvarVeglys, tunnelbelysning, belysning ferjeleie, belysning bru, signalanlegg, ventilasjon, pumpestasjoner2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

819_uml_betingelser.png
Figur 1:UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

819_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

819_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Fordeling
Definisjon:Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm fordeles til teknisk utstyr. Benyttes bl.a. i forbindelse med tunnelutstyr.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Type fordelingFVT 20PAngir hvilken type fordeling enheten er av.9327
Hovedfordeling


13014
Underfordeling


13015
BruksområdeFVT 30BAngir hva som er hovedbruksområdet for fordeling.
Merknad: Skal angis om avvik fra bruksområdet til elektrisk anlegg
12108
Veglys

Strøm veglys i dagen21052
Rasteplass

Strøm til belysning og elektriske installasjoner på rasteplass21053
Bygning

Strøm til bygning21054
Signalanlegg

Strøm til signalanlegg21055
Skilting

Strøm til skilting21056
Ferjeleie

Strøm til belysning og elektriske installasjoner på ferjeleie21057
Tunnel

Strøm til tunnel/tunnelutstyr21058
Værstasjon

Strøm til værstasjon21059
Trafikkregistreringsstasjon

Strøm til trafikkregistreringsstasjon21060
Pumper

Strøm til pumper21061
Vifter

Strøm til vifter21062
Utsmykking (broer etc)

Strøm til Utsmykking (broer etc)21063
Trafikkregulering/overvåking

Strøm til Trafikkregulering/overvåking21064
Ferist

Strøm til elektrisk ferist21065
PlasseringFVT 50PAngir hvor vegobjektet er plassert.10065
Ute

Fordelingstavle er plassert utendørs16438
I tunnel

Fordelingstavle er plassert i en tunnel16439
I bygg

Fordelingstavle er plassert i et bygg16440
MaterialeFVT 20PAngir hvilket materiale skap/innkapsling er av.12107
Stål


21067
Aluminium


21068
Plast

Plast/kompositt21069
ParkeringFVT 12OAngir avstand til nærmeste parkeringsmulighet for servicebil.10063
< 10m

Avstand til parkering er < 10m16429
< 30m

Avstand til parkering er < 30m16430
< 100m

Avstand til parkering er < 100m16431
> 100m

Avstand til parkering er > 100m16432
Type enhetFVT 12 (volt)OAngir hvilken type/kapsling objektet er av.10081
Skap

Fordeligsskap med innhold16452
Koblingsboks

Enkel koblingsboks eller lignende16453
Klemme

Koblingsklemme, vrihylse, rekkeklemme eller lignende16454
Skinne

Koblingsskinne16455
Annet

Annen type boks eller koblingsmateriell16456
SpenningFVT 12 (volt)PAngir spenningen som leveres ut fra enheten.10064
12

12 volt16433
24

24 volt16434
230

230 volt16435
400

400 volt16436
230/400

230 og 400 volt (TN-nett)16437
690

690 volt16715
VarmeelementFVT 3BAngir om det er montert varmeelement i skapet.
Merknad: Påkrevd om varmeelement er montert
10069
Ja


16444
Nei


16445
LåsesystemT 50PAngir hvilket låsesystem som er benyttet på skapet.10058
KapslingsgradFVT 12OSkapets evne til å motstå støv og vann. Første siffer er støv, andre er vann. Går fra 00 til 68.10057
IP00

Inntrenging : Ingen beskyttelse. Vann: Ingen beskyttelse16365
IP01

Inntrenging: Ingen beskyttelse. Vann: Vann: Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning16366
IP02

Inntrenging: Ingen beskyttelse. Vann: Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15° i forhold til vertikallinjen16367
IP03

Inntrenging: Ingen beskyttelse. Vann: Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° i forhold til vertikallinjen skal ikke ha skadelig virkning16368
IP04

Inntrenging: Ingen beskyttelse. Vann: Sprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16369
IP05

Inntrenging: Ingen beskyttelse. Vann: Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16370
IP06

Inntrenging: Ingen beskyttelse. Vann: Kraftig spyling mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16371
IP07

Inntrenging: Ingen beskyttelse. Vann: Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter)16372
IP08

Inntrenging: Ingen beskyttelse. Vann: Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret16373
IP10

Inntrenging: Store kroppsdeler, for eksempel en håndflate (>50mm). Vann: Ingen beskyttelse16374
IP11

Inntrenging: Store kroppsdeler, for eksempel en håndflate (>50mm). Vann: Vann: Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning16375
IP12

Inntrenging: Store kroppsdeler, for eksempel en håndflate (>50mm). Vann: Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15° i forhold til vertikallinjen16376
IP13

Inntrenging: Store kroppsdeler, for eksempel en håndflate (>50mm). Vann: Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° i forhold til vertikallinjen skal ikke ha skadelig virkning16377
IP14

Inntrenging: Store kroppsdeler, for eksempel en håndflate (>50mm). Vann: Sprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16378
IP15

Inntrenging: Store kroppsdeler, for eksempel en håndflate (>50mm). Vann: Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16379
IP16

Inntrenging: Store kroppsdeler, for eksempel en håndflate (>50mm). Vann: Kraftig spyling mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16380
IP17

Inntrenging: Store kroppsdeler, for eksempel en håndflate (>50mm). Vann: Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter)16381
IP18

Inntrenging: Store kroppsdeler, for eksempel en håndflate (>50mm). Vann: Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret16382
IP20

Inntrenging: Finger, 12,5 mm diameter. Vann: Ingen beskyttelse16383
IP21

Inntrenging: Finger, 12,5 mm diameter. Vann: Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning16384
IP22

Inntrenging: Finger, 12,5 mm diameter. Vann: Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15° i forhold til vertikallinjen16385
IP23

Inntrenging: Finger, 12,5 mm diameter. Vann: Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° i forhold til vertikallinjen skal ikke ha skadelig virkning16386
IP24

Inntrenging: Finger, 12,5 mm diameter. Vann: Sprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16387
IP25

Inntrenging: Finger, 12,5 mm diameter. Vann: Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16388
IP26

Inntrenging: Finger, 12,5 mm diameter. Vann: Kraftig spyling mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16389
IP27

Inntrenging: Finger, 12,5 mm diameter. Vann: Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter)16390
IP28

Inntrenging: Finger, 12,5 mm diameter. Vann: Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret16391
IP30

Inntrenging: Verktøy, 2,5 mm diameter. Vann: Ingen beskyttelse16392
IP31

Inntrenging: Verktøy, 2,5 mm diameter Vann: Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning16393
IP32

Inntrenging: Verktøy, 2,5 mm diameter. Vann: Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15° i forhold til vertikallinjen16394
IP33

Inntrenging: Verktøy, 2,5 mm diameter. Vann: Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° i forhold til vertikallinjen skal ikke ha skadelig virkning16395
IP34

Inntrenging: Verktøy, 2,5 mm diameter. Vann: Sprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16396
IP35

Inntrenging: Verktøy, 2,5 mm diameter. Vann: Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16397
IP36

Inntrenging: Verktøy, 2,5 mm diameter. Vann: Kraftig spyling mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16398
IP37

Inntrenging: Verktøy, 2,5 mm diameter. Vann: Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter)16399
IP38

Inntrenging: Verktøy, 2,5 mm diameter. Vann: Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret16400
IP40

Inntrenging: Tråd 1 mm diameter. Vann: Ingen beskyttelse16401
IP41

Inntrenging: Tråd 1 mm diameter Vann: Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning16402
IP42

Inntrenging: Tråd 1 mm diameter. Vann: Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15° i forhold til vertikallinjen16403
IP43

Inntrenging: Tråd 1 mm diameter. Vann: Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° i forhold til vertikallinjen skal ikke ha skadelig virkning16404
IP44

Inntrenging: Tråd 1 mm diameter. Vann: Sprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16405
IP45

Inntrenging: Tråd 1 mm diameter. Vann: Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16406
IP46

Inntrenging: Tråd 1 mm diameter. Vann: Kraftig spyling mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16407
IP47

Inntrenging: Tråd 1 mm diameter. Vann: Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter)16408
IP48

Inntrenging: Tråd 1 mm diameter. Vann: Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret16409
IP50

Inntrenging: Støvbeskyttet. Vann: Ingen beskyttelse16410
IP51

Inntrenging: Støvbeskyttet Vann: Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning16411
IP52

Inntrenging: Støvbeskyttet. Vann: Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15° i forhold til vertikallinjen16412
IP53

Inntrenging: Støvbeskyttet. Vann: Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° i forhold til vertikallinjen skal ikke ha skadelig virkning16413
IP54

Inntrenging: Støvbeskyttet. Vann: Sprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16414
IP55

Inntrenging: Støvbeskyttet. Vann: Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16415
IP56

Inntrenging: Støvbeskyttet. Vann: Kraftig spyling mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16416
IP57

Inntrenging: Støvbeskyttet. Vann: Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter)16417
IP58

Inntrenging: Støvbeskyttet. Vann: Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret16418
IP60

Inntrenging: Ingen inntregning av støv. Vann: Ingen beskyttelse16419
IP61

Inntrenging: Ingen inntregning av støv Vann: Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning16420
IP62

Inntrenging: Ingen inntregning av støv. Vann: Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15° i forhold til vertikallinjen16421
IP63

Inntrenging: Ingen inntregning av støv. Vann: Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° i forhold til vertikallinjen skal ikke ha skadelig virkning16422
IP64

Inntrenging: Ingen inntregning av støv. Vann: Sprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16423
IP65

Inntrenging: Ingen inntregning av støv. Vann: Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16424
IP66

Inntrenging: Ingen inntregning av støv. Vann: Kraftig spyling mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning16425
IP67

Inntrenging: Ingen inntregning av støv. Vann: Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter)16426
IP68

Inntrenging: Ingen inntregning av støv. Vann: Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret16427
Antall kurserH 3OAntall faktiske kurser ut fra fordeling.10052
SelektivitetFVT 30OAngir i hvilken grad vernet som er nærmest feilstedet løser seg ut ved en feil.10037
Delvis

Mer enn et (men ikke alle) vern utløses ved feil16356
Full

Kun vernet nærmest feilstedet utløses ved feil16357
Ingen

Ingen prioritering av vern16358
Tilknyttet overvåkningssentralFVT 35PAngir hvilken overvåkningssentral tavlen er tilknyttet.10067
VTS

Fortdelingstavle er knyttet til VTS.16441
Annet sentralt styringssystem

Fortdelingstavle er knyttet til annet sentralt styringssystem16442
Ingen

Fortdelingstavle er ikke knyttet til overvåkningssentral16443
VTS Nord

Fortdelingstavle er knyttet til VTS Nord21047
VTS Midt

Fortdelingstavle er knyttet til VTS Midt21048
VTS Vest

Fortdelingstavle er knyttet til VTS Vest21049
VTS Sør

Fortdelingstavle er knyttet til VTS Sør21050
VTS Øst

Fortdelingstavle er knyttet til VTS Øst21051
Overspenningsvern typeT 50BAngir produsent og typebetegnelse for eventuelt overspenningsvern.
Merknad: Påkrevd hvis vern er montert
10062
Overbelastningsvern typeT 50BAngir produsent og typebetegnelse for eventuelt overbelastningsvern.
Merknad: Påkrevd hvis vern er montert
10061
Overbelastningsvern størrelseH 5 (A)BAngir størrelse på eventuelt overbelastningsvern.
Merknad: Påkrevd hvis vern er montert
10060
Kjøling typeT 50BAngir fabrikat og type for eventuell kjøling.
Merknad: Påkrevd hvis kjøling
10059
StedsangivelseT 50OAngir stedsnavn og/eller eventuell beskrivelse av skapets plassering.10068
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10053
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Påkrevd om merking finnes
10054
SCADA-merkingT 50BDriftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA.
Merknad: Skal angis om den eksisterer på stedet
11740
ProdusentT 50OAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.10056
ProduktnavnT 100OAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.10055
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11642
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11699
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11158
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12415
EierFVT 30BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra eier av belysningsstrekning
10076
Stat, Statens vegvesen


16583
Fylkeskommune


16584
Kommune


16585
Privat


16586
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17634
Stat, Nye Veier


18623
Eier, navnT 50BNavn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.
Merknad: Påkrevd hvis privat eier
10077


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter front fordelingstavle. Høydereferanse: Underkant fordelingstavle
93283. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1525Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Fordelingstavle skal være registrert0 %0 %

1526AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1527Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeom, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1532Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PlasseringPlassering skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1535Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall kurserAntall kurser skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1536Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårDriftsattår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1618Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

2346Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

1534Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra eier av belysningsanlegg0 %0 %

1537Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

1528Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kjøling typeKjøling type skal være angitt hvis kjøling0 %0 %

1529Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Overbelastningsvern størrelseOverbelastningsvern størrelse skal være angitt hvis vern er montert0 %0 %

1530Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Overbelastningsvern typeOverbelastningsvern type skal være angitt hvis vern er montert0 %0 %

1531Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Overspenningsvern typeOverspenningsvern type skal være angitt hvis vern er montert0 %0 %

1533Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VarmeelementVarmeelement skal være angitt om varmeelement er montert0 %0 %

1564Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Fordelingstavle som er plassert i tunnel skal være datter til tunnelløp0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Fordelingstavle objektskal registreres for hver fordelingstavle ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Fordelingstavle-objektet skal brukes for alt fra en enkel koblingsboks og opp til de mest avanserte skap for veglys, pumpestasjoner eller ventilasjon.


Enkel kobligsboks


Foto: ELKO og Jula
Enkel koblingsboks fra ELKO med flere varianter av koblingsklemmer.
Antall kurser : 2
Etableringsår : 2012
Driftsmerking :
Kapslingsgrad : IP55
Parkering : < 30m
Plassering : I bygg
Produktnavn : 78/55
Produsent : ELKO
Spenning : 230
Stedsangivelse : Hovedfordeling 1 i Strindheimtunnelen, I gang utenfor hovedfordeling
Tilknyttet overvåkningssentral : Ingen
Type enhet : Koblingsboks
Type fordeling : Underfordeling
Varmeelement : NeiFordelingsskap


Bildet viser et enkelt fordelingsskap med jordfeilautomat, overbelastningsvern og overspenningsvernVeglysskap


Foto: Sveinar Sandvin
Bildet viser et veglysskap fra Kåfjordtunnelen. Skapet inneholder også en fibernode.

Antall kurser : 10
Etableringsår : 2014
Kapslingsgrad : IP55
Overbelastningsvern størrelse : 50 A
Overbelastningsvern type : 3P 50A 10KA Cenika
Overspenningsvern type : Protec 3-pol C120/385V 20KA EFA
Parkering : < 10m
Plassering : I tunnel
Produktnavn : Alpha 400 750/800
Produsent : Siemens
Selektivitet : Full
Spenning : 230
Stedsangivelse : Hovedfordeling 1 i Kåfjordtunnelen
Tilknyttet overvåkningssentral : VTS
Type enhet : Skap
Type fordeling : Hovedfordeling
Varmeelement : Nei
Fordelingstavle i Nødstasjon


Foto: Simon Stølan
Bildet viser en Fordelingstable tilhørende en Nødstasjon og som er plassert inni selve nødstasjonen.
Antall kurser : 3
Etableringsår : 2014
Kapslingsgrad : IP56
Overbelastningsvern størrelse : 50A
Overbelastningsvern type : Cenika 3P 50A 10KA
Overspenningsvern type : OBO BETTERMANN V20 C/3-385 V
Parkering : <30m
Plassering : Ute
Produsent : Goodtech
Selektivitet : Full
Spenning : 230
Stedsangivelse : Plassert lett synlig 2 meter til høyre for vegen
Tilknyttet overvåkningssentral : Annet sentralt styringssystem
Type enhet : Annet
Type fordeling : Underfordeling
Varmeelement : Nei