Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.524Signalhode (ID=91)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Innfatning med ett eller flere lys/lamper som til sammen danner et trafikklyssignal.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2017-03-21Første versjon
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneAntall, utforming, styringsmuligheter
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktAntall, utforming, styringsmuligheter
ITS/Trafikkforvaltningstyringsmuligheter2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema med betingelser

91_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema Signalhode


Tillatte verdier

91_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema med tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

91_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: Assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Signalhode
Definisjon:Innfatning med ett eller flere lys/lamper som til sammen danner et trafikklyssignal.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type vegobjektet er av.1147
Hovedsignal, 3 lys (1080)

Standard kjøretøysignal. 3 lysåpninger. Rød, gul og gul. Signal 1080 i Håndbok N3032992
Utgår_Pilsignal


2993
Pilsignal, 1 lys, grønn venstre (1082.1)

Kjøretøysignal. Pilsignal, 1 lysåpning. Grønn venstrepil. Variant av signal 1082.1 i Håndbok N3032995
Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, venstre (1082.1)

Kjøretøysignal. Pilsignal, 2 lysåpninger. Gul og grønn venstrepil. Variant av signal 1082.1 i Håndbok N3032996
Pilsignal, 2 lys, rød/gul, venstre (1082.1)

Kjøretøysignal. Pilsignal, 2 lysåpninger. Rød og gul venstrepil. Variant av signal 1082.1 i Håndbok N3032997
Utgår_Pilsignal, 3 lys


2998
Pilsignal, 3 lys, venstre (1082.1)

Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåpninger. Rød, gul og grønn venstrepil. Signal 1082.1 i Håndbok N3032999
Pilsignal, 3 lys, rett fram (1082.2)

Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåpninger. Rød, gul og grønn rett-frampil. Signal 1082.2 i Håndbok N3033000
Pilsignal, 3 lys, høyre (1082.3)

Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåpninger. Rød, gul og grønn høyrepil. Signal 1082.3 i Håndbok N3033001
Signal for kollektivtrafikk (1088)

Standard kjøretøysignal for kollektivtrafikk. 3 lysåpninger. Nederste lysåpning kan være venstrepil, rettframpil eller høyrepil. Signal 1088 i Håndbok N3033002
Sykkelsignal (1084)

Sykkelsignal gjelder for kjørende i sykkelfelt og sykkelkryssing. Signal 1084 i Håndbok N3033003
Fotgjengersignal (1086)

Signal rettet mot fotgjengere. Normalt rød og grønn mann. Kan være variant med dobbelt rød mann. Signal 1086 i Håndbok N3033004
Kjørefeltsignal (1090)

Signaler i form av enten rødt kryss, grønn pil eller gul pil over kjørefelt. De benyttes i forbindelse med stengning eller reversering av kjørefelt i forbindelse med trafikkomlegginger ved vegarbeid, hendelser o.l. på flerfeltsveger og i tunneler der slike hendelser erfaringsmessig skjer forholdsvis hyppig. Signal 1090 i Håndbok N3033005
Tolyssignal (1092)

Tolyssignaler anvendes på bomstasjoner, fergeleier, parkeringsanlegg og andre offentlige steder åpne for allmenn ferdsel hvor formålet er å dirigere trafikk ved lave hastigheter. Signal 1092 i Håndbok N3033006
Rødt stoppblinksignal (1094)

Rødt stoppblinksignal benyttes hvor trafikken må stoppes helt over en kortere eller lengre periode. Signal 1094 i Håndbok N3033007
Blinkende signal foran jernbane (1096)

Blinkende signal foran jernbane kan benyttes ved planoverganger der vegtrafikken må stoppes for sikker kryssing av skinnegang. Signal 1096 i Håndbok N3033008
Gult blinksignal (1098)

Signalet angir at trafikantene må vise særlig aktpågivenhet og varsomhet. Signal 1098 i Håndbok N3033009
Pilsignal, 1 lys, grønn rett framn (1082.2)

Kjøretøysignal. Pilsignal, 1 lysåpning. Grønn venstrepil. Variant av signal 1082.2 i Håndbok N30318413
Pilsignal, 1 lys, grønn høyre (1082.3)

Kjøretøysignal. Pilsignal, 1 lysåpning. Grønn venstrepil. Variant av signal 1082.3 i Håndbok N30318414
Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, rett fram(1082.2)

Kjøretøysignal. Pilsignal, 2 lysåpninger. Gul og grønn rett-frampil. Variant av signal 1082.2 i Håndbok N30318415
Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, høyre (1082.3)

Kjøretøysignal. Pilsignal, 2 lysåpninger. Gul og grønn høyrepil. Variant av signal 1082.3 i Håndbok N30318416
Pilsignal, 2 lys, rød/gul, høyre (1082.3)

Kjøretøysignal. Pilsignal, 2 lysåpninger. Rød og gul høyrepil. Variant av signal 1082.3 i Håndbok N30318417
Pilsignal, 2 lys, rød/gul, rett fram (1082.2)

Kjøretøysignal. Pilsignal, 2 lysåpninger. Rød og gul venstrepil. Variant av signal 1082.2 i Håndbok N30318418
Antall lamperFVH 1 (stk)PAngir hvor mange lyspærer det er knyttet til vegobjektet.1958
4


3017
1


3731
2


3740
3


3747
StørrelseFVH 4 (mm)PAngir størrelse av vegobjekt.1969
100


3011
300


3014
200

Verdi benyttes om signalhoder som har størrelse 200 eller 2103929
Høyde, egenD 4 (m)OAngir vegobjektets egenhøyde.
Merknad: Angis om det ikke framkommer av "Størrelse"
1900
RetningFVH 2OAngir hvilken retning signalhodet peker relatert til metreringsretning.5659
3

Signalhodet peker mot høyre sett i forhold til metreringsretning på vegen signalhodet er stedfesta7978
6

Signalhodet peker i samme retning som metreringsretning på vegen signalhodet er stedfesta7981
9

Signalhodet peker mot venstre sett i forhold til metreringsretning på vegen signalhodet er stedfesta7984
12

Signalhodet peker i motsatt retning av metreringsretningen på vegen signalhodet er stedfesta.7987
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10354
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Påkrevd om merking finnes
10477
SCADA-merkingT 50BDriftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA.
Merknad: Skal angis om den eksisterer på stedet
11712
ProdusentT 50PAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.1530
ProduktnavnT 100PAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.
Merknad: Angis for nye signalhoder
1452
LeverandørT 50OAngir navn på firma som har levert vegobjektet.1490
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11002
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11663
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11076
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12316
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
11966
Stat, Statens vegvesen


20497
Stat, Nye Veier


20498
Fylkeskommune


20499
Kommune


20500
Privat


20501
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20502
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
11998
Statens vegvesen


20693
Nye Veier


20694
Fylkeskommune


20695
OPS


20696
Kommune


20697
Privat


20698
Uavklart


20699
Utgår_HimmelretningT 50UAngir hvilken himmelretning vegobjektet er orientert mot.1896


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss- og høydereferanse: Samme som for FKB - Trafikksignalpunkt (7603)
47913. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
2540Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle {Signalhode} skal være registrert0 %0 %

2541AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2545Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall lamperAntall lamper skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2549Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2546Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
StørrelseStørrelse skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2542Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2547Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2548Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi20 cm20 cm

2550Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

2543Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ProduktnavnProduktnavn skal være angitt for nye signalhoder0 %0 %

2544Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ProdusentProdusent skal være angitt for nye signalhoder0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Signalhode-objekt skal registreres for hvert Signalhode ute langs vegen i henhold til kravmatrisa

Alle signalhoder koples til et signalpunkt. Objektet koples til kjørefelt om det er plassert over et kjørefelt, det angis sideposisjon om det er plassert på siden av vegen. Må være samme som for tilhørende signalpunkt


Signalhode Type

.
91_eksps_signalhode_type.png


Referanser
Håndbok N303 Trafikksignalanlegg


Signalhoder i kryss


Her er et signalpunkt med 3 signalhoder. Ett Hovedsignal, 3 lys, ett fotgjengersignal og et med gul/grønn pil høyre

Hovedsignal:
Antall lamper : 3
Driftsmerking : nnnn
Etableringsår : 2003
Produktnavn : nnnnn
Produsent : nnnnn
Størrelse : 200
Type : ~1147:0~

Pilsignal:
Antall lamper : 2
Driftsmerking : nnnn
Etableringsår : 2003
Produktnavn : nnnnn
Produsent : nnnnn
Størrelse : 200
Type : Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, høyre (1082.3)

Fotgjngersignal:
Antall lamper : 3
Driftsmerking : nnnn
Etableringsår : 2003
Produktnavn : nnnnn
Produsent : nnnnn
Størrelse : 200
Type : Fotgjengersignal (1086)Sykkelsignal


Her er det eget sykkelsignal på sykkelfeltet som eget signalpunkt
Antall lamper : 3
Etableringsår : 2014
Produktnavn : nnnnn
Produsent : nnnnn
Størrelse : 100
Type : Sykkelsignal (1084)Fotgjengersignal

Det er variasjoner i hvordan fotgjengersignaler ser ut. Det kan være både 2 og 3 lysåpninger og varianter der det er lysåpninger uten lys og nedtelling til neste grønne periode. Det angis antall lamper, videre kan egenskapen Tilleggsinformasjon benyttes for å angi om det er eventuelle spesialiteter som f.eks nedtelling e.l.

Venstre bilde, fotgjengersignal med nedtelling:
Antall lamper :3
Type : Fotgjengersignal (1086)
Tilleggsinformasjon : "Nedtelling til grønn periode i midten" / "øverste lysåpning ikke i bruk" / Siste eksemplet trenger ikke tilleggsinfo

Bilde i midten, en lysåpning ikke i bruk:
Antall lamper : 3
Type : Fotgjengersignal (1086)
Tilleggsinformasjon : "øverste lysåpning ikke i bruk"

Bilde til høyre, to lysåpninger:
Antall lamper : 2
Type : Fotgjengersignal (1086)
Tilleggsinformasjon :

91_eksps_signalhode_fotgjenger.png