Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.810Variabelt skilt (ID=97)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-06-261.90-605Første versjon
2013-03-06Endring i innsamlingsregler og eksempler
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-03-14Egenskapen Tekst har endret navn til Tekst, ordinær visning
2016-03-14Ny egenskap Skiltnummer, ordinær visning
2016-06-22"Skiltnummer, ordinær visning": Ny tillatt verdi "560-Opplysningstavle"
2016-11-02Egenskap "Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget
2017-06-08Egenskap Skiltnummer, ordinær visning" : Ny tillatt verdi skiltnummer 539.01 og 539.02
2017-09-15Egenskap "Prosjektreferanse" ble lagt inn dobbelt, den ene omdøpt til "Utgår_Prosjektreferanse" og skal slettes
2017-09-15Egenskap "Ansiktsside" har skiftet navn til "Ansiktsside, rettet mot", justert på verdier og beskrivelser
2017-12-11Endret på innsamlingsregel
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneType, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvarMengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler)
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktType, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende driftGrunnlag for beregning av kostnader
ITS (Intelligente transportsystemer)Restriksjonsskilt, for eksempel fartsgrenser, farlige kryss med mer
Stedfesting, type
Fremkommelighet
Restriksjonsskilt må samsvare med meldinger ITS-utstyret gir i bilen
TrafikksikkerhetSpesielle typer skiltTS-revisjoner med mer, analyser av behov for å bedre trafikksikkerhet
Generell offentlig saksbehandlingStedfesting, typeAnalyser og temakart
Kvalitetskontroll av andre objekttyper i NVDBStedfesting, typeSamsvar mellom restriksjonsskilt og tilhørende restriksjonsobjekt.2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

97_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema Variabelt skilt


Tillatte verdier

97_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

97_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Variabelt skilt
Definisjon:Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type vegobjektet er av.1151
Digitalt


2832
Mekanisk


2834
Mekanisk roterende


2835
Mekanisk med lameller


2836
Digitalt, Lysdioder


4877
Digitalt, Fiberoptisk


4880
VariasjonFVT 50PAngir hva som varierer på et variabelt skilt.1905
Et motiv på/av

Skiltet kan veksle mellom å vise et definerte motiv og å være avslått.2827
Veksling mellom to motiv

Skiltet kan veksle mellom å vise to fast definerte motiv. Eventuell avslått posisjon kommer i tillegg.2828
Veksling mellom tre motiv

Skiltet kan veksle mellom å vise tre fast definerte motiv. Eventuell avslått posisjon kommer i tillegg.2829
Fritt valgt fartsgrensevarsling

Skiltet kan vise fritt valgt fartsgrense/fartsgrenseoppheving.2830
Fritt valgt tekst

Det kan vises fritt valgt teskt på skiltet2831
Veksling mellom flere enn tre motiv

Skiltet kan veksle mellom å vise 3 eller flere fast definerte motiv. Eventuell avslått posisjon kommer i tillegg.17933
Antall ansikt (inkl av)H 2 (stk)OAngir hvor mange ansikt dette skiltet kan ha. "Av" teller som en forekomst.3843
Skifting av budskapFVT 50PAngir hvordan symbol/budskap skiftes.3745
Automatisert/elektrisk


4734
Manuelt


4735
Skiltnummer, ordinær visningFVT 100PAngir skiltnumer på variabelt skilt i ordinær visningsmodus, dvs den visningen som er mest utbredt når skiltet ikke er avslått/blankt.10783
152 - Sidevind

Sidevind17477
306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil

Forbudt for lastebil og trekkbil17478
701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss

Tabellorienteringstavle for vanlig kryss. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.4")17479
703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring

Diagramorienteringstavle for rundkjøring. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.3")17480
705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle

Avkjøringstavle. 1000-m tavle. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.1")17481
705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle

Avkjøringstavle. 500-m tavle. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.2")17482
904V - Retningsmarkering, Mot venstre

Retningsmarkering, Mot venstre17483
912 - Avkjøringsmarkering

Avkjøringsmarkering17484
709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt

Portalorienteringstavle for ett kjørefelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "709")17485
149 - Kø

17486
711.R - Tabellvegviser, Rett fram

Tabellvegviser, Rett fram. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "711")17487
713.V - Vanlig vegviser, Venstre

Vanlig vegviser, Venstre. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "713")17488
715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer

Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "715")17489
717 - Kjørefeltvegviser

Kjørefeltvegviser17490
719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt

Portalvegviser for ett kjørefelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "719")17491
904H - Retningsmarkering, Mot høyre

Retningsmarkering, Mot høyre17492
335 - Forbikjøringsforbud for lastebil

Forbikjøringsforbud for lastebil17493
337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil

Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil17494
310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt

Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt17495
701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg

Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg17496
703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming

Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming17497
707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål

Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål17498
707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål

Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål17499
707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon

Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon17500
707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie

Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie17501
709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt

Portalorienteringstavle for flere kjørefelt17502
709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger

Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger17503
709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon

Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon17504
711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader

Tabellvegviser, Høyre, 90 grader17505
711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader

Tabellvegviser, Venstre, 90 grader17506
713.H - Vanlig vegviser, Høyre

Vanlig vegviser, Høyre17507
715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer

Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer17508
719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt

Portalvegviser for flere kjørefelt17509
719.4 - Portalvegviser for avkjøring

Portalvegviser for avkjøring17510
719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner

Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner17511
153 - Trafikkulykke

Trafikkulykke17512
362.30 - Fartsgrense 30 km/t

Fartsgrense 30 km/t17513
362.40 - Fartsgrense 40 km/t

Fartsgrense 40 km/t17514
362.50 - Fartsgrense 50 km/t

Fartsgrense 50 km/t17515
362.60 - Fartsgrense 60 km/t

Fartsgrense 60 km/t17516
362.70 - Fartsgrense 70 km/t

Fartsgrense 70 km/t17517
362.80 - Fartsgrense 80 km/t

Fartsgrense 80 km/t17518
362.90 - Fartsgrense 90 km/t

Fartsgrense 90 km/t17519
362.100 - Fartsgrense 100 km/t

Fartsgrense 100 km/t17520
362.20 - Fartsgrense 20 km/t

Fartsgrense 20 km/t17521
362.110 - Fartsgrense 110 km/t

Fartsgrense 110 km/t17522
560 - Opplysningstavle

Opplysningstavle17790
148 - Møtende trafikk

Møtende trafikk17932
539.01 - Kjørefeltendring med motgående

Kjørefeltendring med motgående. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "539.1")18476
539.02 - Kjørefeltendring med to felt

Kjørefeltendring med to felt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "539.2")18477
601 - Radiokanal

Radiokanal19071
110 - Vegarbeid

Vegarbeid19072
364.30 - Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t

Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t21086
364.40 - Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t

Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t21087
364.50 - Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t

Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t21088
364.60 - Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t

Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t21089
364.70 - Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t

Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t21090
530.01 - Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt

Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt21109
530.11 - Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane

Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane21110
531.101 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.

Felt for fartsøking, gjennomgående veg, motgående trafikk atskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning21111
531.102 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning21112
531.103 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning21113
531.104 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning21114
531.105 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning21115
531.106 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning21116
531.111 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning21117
531.112 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning21118
531.113 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning

Felt for fartsøking, gjennomgående veg, motgående trafikk atskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning21119
531.121 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning21120
531.122 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning21121
531.123 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning21122
531.201 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning21123
531.202 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning21124
531.203 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning21125
531.204 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning21126
531.205 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning21127
531.206 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning21128
531.211 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning21129
531.212 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning21130
531.213 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning21131
531.221 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning21132
531.222 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning21133
531.223 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning21134
532.H01 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning21135
532.H02 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning21136
532.H03 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning21137
532.H04 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 4 gjennomgående felt i fartsretning21138
532.H05 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 5 gjennomgående felt i fartsretning21139
532.H06 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 6 gjennomgående felt i fartsretning21140
532.H11 - Kjf. slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning21141
532.H12 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. (Skiltnummer utgått fom ver. 176)21142
532.H13 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning21143
532.H21 - Kjf. slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning21144
532.H22 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning21145
532.H23 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning21146
532.V01 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning21147
532.V02 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning21148
532.V03 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning21149
532.V04 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 4 gjennomgående felt i fartsretning21150
532.V05 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 5 gjennomgående felt i fartsretning21151
532.V06 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 6 gjennomgående felt i fartsretning21152
532.V11 - Kjf. slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning21153
532.V12 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning21154
532.V13 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning21155
532.V21 - Kjf. slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning21156
532.V22 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning21157
532.V23 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning21158
534.H01 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning21159
534.H02 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning21160
534.H03 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning21161
534.H04 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning21162
534.H05 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning21163
534.H06 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning21164
534.H11 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning21165
534.H12 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning21166
534.H13 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning21167
534.H21 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning21168
534.H22 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning21169
534.H23 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning21170
534.V01 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning21171
534.V02 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning21172
534.V03 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning21173
534.V04 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning21174
534.V05 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning21175
534.V06 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning21176
534.V11 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning21177
534.V12 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning21178
534.V13 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning21179
534.V21 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning21180
534.V22 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning21181
534.V23 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning21182
536.101 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning21183
536.102 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning21184
536.103 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning21185
536.104 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning21186
536.105 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning21187
536.106 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning21188
536.111 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning21189
536.112 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning21190
536.113 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning21191
536.121 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning21192
536.122 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning21193
536.123 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning21194
536.201 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning21195
536.202 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning21196
536.203 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning21197
536.204 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning21198
536.205 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 5 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning21199
536.206 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 6 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning21200
536.211 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning21201
536.212 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning21202
536.213 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning21203
536.221 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning21204
536.222 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning21205
536.223 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning21206
538.02 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning21207
538.03 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning21208
538.04 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning21209
538.05 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning21210
538.06 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning21211
538.12 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning21212
538.13 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning21213
538.21 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning21214
538.22 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning21215
538.23 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning21216
100.1 - Farlig sving, til høyre

Farlig sving, til høyre21323
100.2 - Farlig sving, til venstre

Farlig sving, til venstre21324
102.1 - Farlige svinger, den første til høyre

Farlige svinger, den første til høyre21325
102.2 - Farlige svinger, den første til venstre

Farlige svinger, den første til venstre21326
106.1 - Smalere veg, Innsnevring på begge sider

Smalere veg, Innsnevring på begge sider21327
106.2 - Smalere veg, Innsnevring på høyre side

Smalere veg, Innsnevring på høyre side21328
106.3 - Smalere veg, Innsnevring på venstre side

Smalere veg, Innsnevring på venstre side21329
302 - Innkjøring forbudt

Innkjøring forbudt21330
112 - Steinsprut

Steinsprut21331
116 - Glatt kjørebane

Glatt kjørebane21332
808.611 - STOPP ved rødt blink Utrykning/Utrykking

STOPP ved rødt blink Utrykning. (N303-krav 9.8)21530
808.612 - STOPP ved rødt blink Bruåpning/Bruopning

STOPP ved rødt blink Bruåpning. (N303-krav 9.8)21531
808.613 - STOPP ved rødt blink Sterk vind

STOPP ved rødt blink Sterk vind. (N303-krav 9.8)21532
808.614 - STOPP ved rødt blink Flytrafikk

STOPP ved rødt blink Flytrafikk. (N303-krav 9.8)21533
808.615 - STOPP ved rødt blink Skredfare

STOPP ved rødt blink Skredfare. (N303-krav 9.8)21534
808.616 - STOPP ved rødt blink Flom/Flaum

STOPP ved rødt blink Flom. (N303-krav 9.8)21535
808.617 - STOPP ved rødt blink Høyt/Høgt CO-nivå

STOPP ved rødt blink Høyt CO-nivå. (N303-krav 9.8)21536
808.618 - STOPP ved rødt blink Ulykke/Ulukke

STOPP ved rødt blink Ulykke. (N303-krav 9.8)21537
808.619 - STOPP ved rødt blink Tunnelen stengt/stengd

STOPP ved rødt blink Tunnel stengt. (N303-krav 9.8)21538
808.620 - STOPP ved rødt blink Sporvogn

STOPP ved rødt blink Sporvogn. (N303-krav 9.8)21539
808.621 - STOPP ved rødt blink Buss

STOPP ved rødt blink Buss. (N303-krav 9.8)21540
808.622 - STOPP ved rødt blink Kryssende/Kryssande trafikk

STOPP ved rødt blink Kryssende/Kryssande trafikk. (N303-krav 9.8)21541
808.623 - STOPP ved rødt blink Vegen stengt/stengd

STOPP ved rødt blink Vegen stengt/stengd. (N303-krav 9.8)21542
Tekst, ordinær visningT 300BAngir tekst på variabelt skilt i ordinær visningsmodus, dvs den visningen som er mest utbredt når skiltet ikke er avslått/blankt. Teksten skrives inn etter fast system. Det kan også legges inn informasjon om symboler, piler og miniatyrskilt.
Merknad: Påkrevd for de skilttypene som har tekst (som ikke er fast)
3763
BeskrivelseT 250BFelt til disposisjon for å beskrive det variable skiltet, kan f.eks angi hvilke skiltnummer som er involvert etc, hvordan det skiftes mellom ulik tekster/symbol osv.
Merknad: Skal angis om flere enn 1 skiltvisning (i tillegg til av-posisjon)
8785
PlasseringskodeH 2BAngir plasseringskode for variabelt skilt i skiltpunkt. Øverste posisjon har lavest nummer, nederste posisjon har høyest verdi. Benytt nummerering 10, 20, 30 i utgangspunktet.
Merknad: Påkrevd dersom det er flere skiltplater på samme stolpe.
6986
Ansiktsside, rettet motFVT 50PAngir hva skiltplatens ansiktsside, dvs skiltmotivet er rettet mot.6987
Trafikk i metreringsretning

Ansiktsside er rettet mot trafikanter som beveger seg i metreringsretning på vegen skiltplate er registrert.9138
Trafikk mot metreringsretning

Ansiktsside er rettet mot trafikanter som beveger seg mot metreringsretning på vegen skiltplate er registrert9139
Parallelt mot veg

Skiltplate er orientert parallelt med vegen den er registrert på. Ansiktsside er vendt inn mot denne vegen.9140
Parallelt fra veg

Skiltplate er orientert parallelt med vegen den er registrert på. Ansiktsside er vendt ut fra denne vegen, dvs ansikt er kun synlig fra sideveger.9141
Tosidig

Skiltplate har motiv på begge sider.9142
FjernstyringFVT 3BAngir om vegobjektet kan fjernstyres.
Merknad: Påkrevd dersom Ja
1739
Ja


3518
Nei


3556
BelystFVT 3BAngir om skiltet er belyst eller ikke.
Merknad: Påkrevd dersom Ja
4598
Ja


5538
Nei


5539
VedtaksnummerT 15BAngir vedtaksnummer.
Merknad: Påkrevd for trafikkregulerende skilt som krever vedtak
9157
SkiltutformingBTSFSBenyttes i forbindelse med interface mot skiltmodulen. Til testformål.
Egenskapen utgår. Nye data skal IKKE registreres for denne egenskapen
5291
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
Egenskapen utgår. Nye data skal IKKE registreres for denne egenskapen
8000
Stat, Statens vegvesen


10266
Kommune


10330
Privat


10394
Fylkeskommune


10728
Stat, Nye Veier


20457
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20458
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10393
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Påkrevd om merking finnes
10489
SCADA-merkingT 50BDriftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA.
Merknad: Skal angis om den eksisterer på stedet
11713
ProdusentT 50PAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.1534
ProduktnavnT 75PAngir produktnavn/typebetegnelse, kan også ta med typenummer3904
LeverandørT 50SAngir navn på firma som har levert vegobjektet.1495
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. Egenskapstype "Beskrivelse (8785) skal benyttes for å angi informasjon om hva som vises på skilt og virkemåte.12152
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11665
ArkivnummerT 250PGir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem.9153
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11080
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12320


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter skiltpunkt. Høydereferanse: Fot skiltpunkt
47963. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
162Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle skilt skal være registrert0 %0 %

163AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Skilt skal være oppdatert i NVDB innen 10 dager etter fysisk endring10 dager10 dager

164Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Ansiktsside, rettet motEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

722Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArkivnummerArkivnummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1948Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende.0 %0 %

167Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Skifting av budskapEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2279Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Skiltnummer, ordinær visningSkiltnummer, ordinær visning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

168Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

169Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VariasjonEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

170Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktAlle objekter skal være stedfestet med egengeometri0 %0 %

174Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktVariabelt skilt deler geometri med skiltpunkt og har samme krav til posisjonsnøyaktighet1 m1 m

165Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BelystEgenskapen skal være angitt dersom Ja0 %0 %

2383Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

166Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FjernstyringEgenskapen skal være angitt dersom Ja0 %0 %

171Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PlasseringskodePåkrevd ved flere skilt på samme stolpe0 %0 %

172Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Tekst, ordinær visningPåkrevd for skilt som har tekst0 %0 %

173Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedtaksnummerPåkrevd for regulerende skilt som krever vedtak0 %0 %

315Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltpunkt0Variabelt skilt må være tilknyttet et skiltpunkt0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Variabelt skilt objekt skal registreres for hvert variabelt skilt ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Variabelt skilt registreres som ett skilt selv om det kan vise flere motiver på samme tid.

Dersom skiltet gjelder for bestemte kjørefelt brukes kjørefeltkoder til å angi dette. Der det er flere visningsbilder, registreres det som brukes mest som Skiltnummer, ordinær visning, mens de andre legges inn under Beskrivelse.

Der det er flere variable skilt plassert ved siden av eller over hverandre i samme skiltpunkt, brukes plasseringskode for å skille mellom dem. For de variable skiltene lengst til høyre (med metreringsretning) bruker en kodene 10, 20,30 osv. For neste kolonne 11, 21,31 osv.


Variabelt skilt

Skiltplate 1 (tom)
Ansiktsside, rettet mot : Trafikk i metreringsretning
Antall ansikt (inkl av) : 2
Arkivnummer : 201005382-34
Belyst : Nei
Beskrivelse : Viser vei til Strømsø ved åpen bru
Fjernstyring : Ja
Etableringsår : 2008
Plasseringskode : 10
$0$ : Automatisert/elektrisk
$0$ : 713.V - Vanlig vegviser, Venstre
$0$ : @711@Strømsø
$0$ : Mekanisk
$0$ : Et motiv på/av
$0$ : xxxxx

Skiltplate 2
Ansiktsside, rettet mot : Trafikk i metreringsretning
Antall ansikt (inkl av) : 2
Arkivnummer : 201005382-34
Belyst : Nei
Beskrivelse :Viser vei til sentrum ved stengt bru
Fjernstyring : Ja
Etableringsår : 2008
Plasseringskode : 20
$0$ : Automatisert/elektrisk
$0$ : 713.V - Vanlig vegviser, Venstre
$0$ : @711.V90@Sentrum
$0$ : Mekanisk
$0$ : Et motiv på/av
$0$ : xxxxx

Skiltplate 3
Ansiktsside, rettet mot : Trafikk i metreringsretning
Antall ansikt (inkl av) : 2
Arkivnummer : 201005382-34
Belyst : Nei
Beskrivelse : Viser omkjøring til Brakerøya og E18 ved stengt bru
Fjernstyring : Ja
Etableringsår : 2008
Plasseringskode : 30
$0$ : Automatisert/elektrisk
$0$ : 713.V - Vanlig vegviser, Venstre
$0$ : @711.V90@@723.12@$0$Brakerøya
$0$ : Mekanisk
$0$ : Et motiv på/av
$0$ : xxxxx

Bildet viser et prismeskilt som normalt kan ha inntil 3 budskap. Foto: Knut Opeide og Håndbok V321 (053)


Referanser
For mer informasjon om variabelt skilt: se Håndbok N300 (050) Trafikkskilt