Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.754Ulykkesinvolvert enhet (ID=571)
Datakatalog versjon:2.33 - 947
Sist endret:
Definisjon:Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se kjøretøytype.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-30Første versjon
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetAlle egenskaper
Trafikksikkerhetsvurderinger og -utredningerAlle egenskaper2. Innhold og struktur

2.1 UML-Skjema

571_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-Skjema for Ulykkesinvolvert enhet


Tillatte verdier

571_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

571_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Ulykkesinvolvert enhet
Definisjon:Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se kjøretøytype.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Enhetstype (endret)FVT 75PAlle enhetstyper er gitt sin egen kode fra 01 til 99.
Innkluderer også fotgjengere
5090
RegistreringslandFVT 50OAngir hvilket land føreren av enheten kommer fra5102
Norge

Norge.6605
Sverige

Sverige.6606
Danmark

Danmark.6607
Finland

Finland.6608
Storbritannia

Storbritannia.6609
Tyskland

Tyskland.6610
Frankrike

Frankrike.6611
Nederland

Nederland.6612
Belgia

Belgia.6613
Luxembourg

Luxembourg.6614
Østerrike

Østerrike.6615
Sveits

Sveits.6616
Italia

Italia.6617
Polen

Polen.6618
Russland

Russland.6619
Andre østeuropeiske land

Andre østeuropeiske land.6620
Andre vesteuropeiske land

Andre vesteuropeiske land.6621
Diplomatbil

Diplomatbil.6622
Militært kjøretøy

Militært kjøretøy.6623
Annet land

Annet land.6624
Ukjent

Ukjent.6625
Litauen

Litauen.9805
Estland

Estland.13439
Latvia

Latvia.13440
Romania

Romania.13441
Bulgaria

Bulgaria.13442
Kroatia

Kroatia.13443
Årsmodell på kjøretøyH 4OÅrsmodell på kjøretøy.5103
EID (Ny)T 13OEnhetsidentifikasjonsnummer.11954
Hinder typeFVT 40O
5104
Intet hinder påkjørt

Intet hinder påkjørt.6626
Skiltstolpe

Skiltstolpe.6627
Signalstolpe

Signalstolpe.6628
Lysmast av tre

Lysmast av tre.6629
Lysmast av stål

Lysmast av stål.6630
Annen mast / stolpe

Annen mast / stolpe.6631
Tre

Tre.6632
Gjerde, rekkverk

Gjerde, rekkverk.6633
Mur, bygning

Mur, bygning.6634
Stein, fjellvegg

Stein, fjellvegg.6635
Kantstein

Kantstein.6636
Parkert kjøretøy

Parkert kjøretøy.6637
Annen gjenstand i kjørebanen

Annen gjenstand i kjørebanen.6638
Større tamdyr (ku m.m.)

Større tamdyr (ku m.m.).6639
Mindre tamdyr ( katt m.m.)

Mindre tamdyr ( katt m.m.).6640
Elg

Elg.6641
Rein

Rein.6642
Rådyr, hjort

Rådyr, hjort.6643
Annet vilt

Annet vilt.6644
Ukjent dyr

Ukjent dyr.6645
Annet

annet.6646
Ukjent

ukjent.6647
Avstand til påkjørt hinderH 3 (m)OAvstand fra veg til hinder.5105
Antall aksler (Ny)H 2 (stk)OTotal antall aksler av enheten.11884
Antall aksler med drift (Ny)H 1 (stk)OAntall aksler med drift.11885
Drivstoff (Ny)FVT 15OAngir hvilken type drivstoff enheten bruker.11888
Bensin


20143
Diesel


20144
Parafin


20145
Gass


20146
Elektrisk


20147
Hydrogen


20148
Hybrid


20149
Biodiesel


20150
Biobensin


20151
LPG-Gass


20152
CNG-Gass


20153
Metanol


20154
Etanol


20155
Annet drivstoff


20156
Enhetstype, hovedkategori (Ny)FVT 23OEnhetstype, hovedkategori.11889
Fotgjenger og sykkel

Fotgjenger og sykkel.20157
Moped og MC

Moped og MC.20158
Bil for persontransport

Bil for persontransport.20159
Bil for godstransport

Bil for godstransport.20160
Annet

Annet .20161
Ukjent

ukjent.20162
Enhetstype, underkategori (Ny)FVT 30OEnhetstype, underkategori.11890
Fotgjenger

Fotgjenger.20163
Sykkel

Sykkel.20164
Moped

Moped.20165
Lett MC

Lett MC.20166
MC

MC.20167
Personbil

Personbil.20168
Buss

Buss.20169
Varebil

Varebil.20170
Lastebil

Lastebil.20171
Traktor

Traktor.20172
Skinnegående materiell

Skinnegående materiell.20173
Annet

Annet.20174
Ukjent

Ukjent.20175
Liten elektrisk motorvogn


21803
Motorytelse kjøretøy (Ny)H 4 (kW)OMotorytelse kjøretøy.11892
Tilhengertype (Ny)FVT 26OAngir type tilhenger.11893
Campingvogn

Campingvogn.20184
Slepevogn

Slepevogn.20185
Semitrailer

Semitrailer.20186
Påhengsvogn

Påhengsvogn.20187
Tilhenger/tilhengerredskap

Tilhenger/tilhengerredskap.20188
Ukjent tilhenger

Ukjent tilhenger.20189
Ingen tilhenger


21044
Tungtransport bil (Ny)FVT 30OTungtransport bil.11894
Tungbil for godstransport

Tungbil for godstransport.20190
Tungbil for persontransport

Tungbil for persontransport.20191
Lett bil for godstransport

Lett bil for godstransport.20192
Lett bil for persontransport

Lett bil for persontransport.20193
Annen enhetstype

Annen enhetstype.20194
Ukjent enhetstype

Ukjent enhetstype.20195
Vogntog (Ny)FVT 7OVogntog.11895
Vogntog

Vogntog.20196
Annet

Annet.20197
Ukjent

Ukjent.20198


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOGir punkt som geometrisk representerer objektet.107373. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1127Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Ulykkesinvolvert enhet skal være registrert 0 %0 %0 %0 %
1132AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Ulykkesinvolvert enhet skal registreres sammen med Trafikkulykke innen angitt frist90 dager90 dager90 dager90 dager
1130Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
5089Enhetsbokstav skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
1131Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Enhetstype (endret)Kjøretøytype skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
1133Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTrafikkulykke0Ulykkesinnvolvert enhet skal høre til en Trafikkulykke0 %0 %0 %0 %
1134Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUlykkesinvolvert person0Ulykkesinnvolvert enhet skal ha minst en Ulykkesinnvolvert person0 %0 %0 %0 %
1135Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUlykkesinvolvert person5091Dette tallet skal stemme med antall Ulykkesinvolvert personer tilknyttet Ulykkesinvolvert enhet 0 %0 %0 %0 %

4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et ulykkesinvolvert enhet objekt skal registreres for hver ulykkesinvolvert enhet involvert i en registrert trafikkulykke i henhold til kravmatrisa.

Ulykkesinvolvert enhet er alltid datter av Trafikkulykke. Se egen produktspesifikasjon for denne objekttypen.

Enkelte egenskaper er unntatt fra offentlighet på grunn av personvernhensyn og vil ikke vises ved uttak av data.


Ulykke med to ulykkesinvolverte enheter

Eksemplet viser data fra en trafikkulykke med to enheter involvert i ulykken. Vi ser her at det er to personer involvert i den ene bilen, og disse vil da finnes igjen som ulykkesinvolvert person.
Figur 3: Data for ulykke med 2 ulykkesinvolverte enheter5. Kodelister

EgenskapVerdier (1 av 2)Verdier (2 av 2)
Enhetstype (endret) Gående
Akende
Ski
Rullende enheter, ikke motorisert
Fotgjenger, annet
2-hjuls trå- og elsykkel (endret 2020)
Hest (endret 2020)
Moped 2-hjul
Lett MC
Tung MC
MC m/sidevogn
Snøscooter, beltemotorsykkel
Rullestol (endret 2020)
Personbil, stasjonsvogn (endret 2020)
Buss, ukjent (endret 2020)
Buss, under 5001 kg
Ambulanse
Varebil (endret 2020)
Lastebil, ukjent (endret 2020)
Campingbil
Trekkbil, ukjent (endret 2020)
Beltebil (ikke anleggsmaskin)
Traktor
Tilhenger/tilhengerredskap uten trekkvogn
Jernbanetog
Sporvogn/trikk
Annet kjøretøy
Ukjent
MC 4-hjul (ATV)
MC 4-hjul
Sykkel, annet (ny 2020)
Moped 3-hjul (ny 2020)
Moped 4-hjul (ny 2020)
Moped 4-hjul (ATV) (ny 2020)
Lett MC m/sidevogn (ny 2020)
Mellomtung MC (ny 2020)
Mellomtung MC m/sidevogn (ny 2020)
Tung MC m/sidevogn (ny 2020)
MC 3-hjul (ny 2020)
Buss, over 5000 kg (ny 2020)
Ambulansebuss, under 5001 kg (ny 2020)
Ambulansebuss, over 5000 kg (ny 2020)
Lastebil, 3501 kg - 12000 kg (ny 2020)
Lastebil, over 12000 kg (ny 2020)
Trekkbil, 3501 kg - 12000 kg (ny 2020)
Trekkbil, over 12000 kg (ny 2020)
Traktor (ATV) (ny 2020)
Anleggsmaskin/motorredskap (ny 2020)
Elektrisk sparkesykkel
Selvbalanserende elektriske kjøretøy
Ukjent elektrisk kjøretøy