Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.810Variabelt skilt (ID=97)
Datakatalog versjon:2.33 - 947
Sist endret:
Definisjon:Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-06-261.90-605Første versjon
2013-03-06Endring i innsamlingsregler og eksempler
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-03-14Egenskapen Tekst har endret navn til Tekst, ordinær visning
2016-03-14Ny egenskap Skiltnummer, ordinær visning
2016-06-22"Skiltnummer, ordinær visning": Ny tillatt verdi "560-Opplysningstavle"
2016-11-02Egenskap "Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget
2017-06-08Egenskap Skiltnummer, ordinær visning" : Ny tillatt verdi skiltnummer 539.01 og 539.02
2017-09-15Egenskap "Prosjektreferanse" ble lagt inn dobbelt, den ene omdøpt til "Utgår_Prosjektreferanse" og skal slettes
2017-09-15Egenskap "Ansiktsside" har skiftet navn til "Ansiktsside, rettet mot", justert på verdier og beskrivelser
2017-12-11Endret på innsamlingsregel
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneType, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvarMengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler)
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktType, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende driftGrunnlag for beregning av kostnader
ITS (Intelligente transportsystemer)Restriksjonsskilt, for eksempel fartsgrenser, farlige kryss med mer
Stedfesting, type
Fremkommelighet
Restriksjonsskilt må samsvare med meldinger ITS-utstyret gir i bilen
TrafikksikkerhetSpesielle typer skiltTS-revisjoner med mer, analyser av behov for å bedre trafikksikkerhet
Generell offentlig saksbehandlingStedfesting, typeAnalyser og temakart
Kvalitetskontroll av andre objekttyper i NVDBStedfesting, typeSamsvar mellom restriksjonsskilt og tilhørende restriksjonsobjekt.2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

97_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema Variabelt skilt


Tillatte verdier

97_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

97_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Variabelt skilt
Definisjon:Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type vegobjektet er av.1151
Digitalt


2832
Mekanisk


2834
Mekanisk roterende


2835
Mekanisk med lameller


2836
Digitalt, Lysdioder


4877
Digitalt, Fiberoptisk


4880
VariasjonFVT 50PAngir hva som varierer på et variabelt skilt.1905
Et motiv på/av

Skiltet kan veksle mellom å vise et definerte motiv og å være avslått.2827
Veksling mellom to motiv

Skiltet kan veksle mellom å vise to fast definerte motiv. Eventuell avslått posisjon kommer i tillegg.2828
Veksling mellom tre motiv

Skiltet kan veksle mellom å vise tre fast definerte motiv. Eventuell avslått posisjon kommer i tillegg.2829
Fritt valgt fartsgrensevarsling

Skiltet kan vise fritt valgt fartsgrense/fartsgrenseoppheving.2830
Fritt valgt tekst

Det kan vises fritt valgt tekst på skiltet.2831
Veksling mellom flere enn tre motiv

Skiltet kan veksle mellom å vise 3 eller flere fast definerte motiv. Eventuell avslått posisjon kommer i tillegg.17933
Antall ansikt (inkl av)H 2 (stk)OAngir hvor mange ansikt dette skiltet kan ha. "Av" teller som en forekomst.3843
Skifting av budskapFVT 50PAngir hvordan symbol/budskap skiftes.3745
Automatisert/elektrisk


4734
Manuelt


4735
Skiltnummer, ordinær visningFVT 100PAngir skiltnummer på variabelt skilt i ordinær visningsmodus, dvs. den visningen som er mest utbredt når skiltet ikke er avslått/blankt.10783
152 - Sidevind

Sidevind.17477
306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil

Forbudt for lastebil og trekkbil.17478
701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss

Tabellorienteringstavle for vanlig kryss. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.4").17479
703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring

Diagramorienteringstavle for rundkjøring. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.3").17480
705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle

Avkjøringstavle. 1000-m tavle. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.1").17481
705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle

Avkjøringstavle. 500-m tavle. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.2").17482
904V - Retningsmarkering, Mot venstre

Retningsmarkering, Mot venstre.17483
912 - Avkjøringsmarkering

Avkjøringsmarkering.17484
709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt

Portalorienteringstavle for ett kjørefelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "709").17485
149 - Kø

Kø.17486
711.R - Tabellvegviser, Rett fram

Tabellvegviser, Rett fram. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "711").17487
713.V - Vanlig vegviser, Venstre

Vanlig vegviser, Venstre. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "713").17488
715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer

Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "715").17489
717 - Kjørefeltvegviser

Kjørefeltvegviser.17490
719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt

Portalvegviser for ett kjørefelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "719").17491
904H - Retningsmarkering, Mot høyre

Retningsmarkering, Mot høyre.17492
335 - Forbikjøringsforbud for lastebil

Forbikjøringsforbud for lastebil.17493
337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil

Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil.17494
310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt

Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt.17495
701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg

Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg.17496
703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming

Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming.17497
707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål

Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål.17498
707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål

Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål.17499
707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon

Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon.17500
707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie

Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie.17501
709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt

Portalorienteringstavle for flere kjørefelt.17502
709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger

Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger.17503
709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon

Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon.17504
711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader

Tabellvegviser, Høyre, 90 grader.17505
711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader

Tabellvegviser, Venstre, 90 grader.17506
713.H - Vanlig vegviser, Høyre

Vanlig vegviser, Høyre.17507
715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer

Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer.17508
719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt

Portalvegviser for flere kjørefelt.17509
719.4 - Portalvegviser for avkjøring

Portalvegviser for avkjøring.17510
719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner

Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner.17511
153 - Trafikkulykke

Trafikkulykke.17512
362.30 - Fartsgrense 30 km/t

Fartsgrense 30 km/t.17513
362.40 - Fartsgrense 40 km/t

Fartsgrense 40 km/t.17514
362.50 - Fartsgrense 50 km/t

Fartsgrense 50 km/t.17515
362.60 - Fartsgrense 60 km/t

Fartsgrense 60 km/t.17516
362.70 - Fartsgrense 70 km/t

Fartsgrense 70 km/t.17517
362.80 - Fartsgrense 80 km/t

Fartsgrense 80 km/t.17518
362.90 - Fartsgrense 90 km/t

Fartsgrense 90 km/t.17519
362.100 - Fartsgrense 100 km/t

Fartsgrense 100 km/t.17520
362.20 - Fartsgrense 20 km/t

Fartsgrense 20 km/t.17521
362.110 - Fartsgrense 110 km/t

Fartsgrense 110 km/t.17522
560 - Opplysningstavle

Opplysningstavle.17790
148 - Møtende trafikk

Møtende trafikk.17932
539.01 - Kjørefeltendring med motgående

Kjørefeltendring med motgående. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "539.1").18476
539.02 - Kjørefeltendring med to felt

Kjørefeltendring med to felt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "539.2").18477
601 - Radiokanal

Radiokanal.19071
110 - Vegarbeid

Vegarbeid.19072
364.30 - Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t

Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t.21086
364.40 - Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t

Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t.21087
364.50 - Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t

Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t.21088
364.60 - Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t

Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t.21089
364.70 - Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t

Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t.21090
530.01 - Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt

Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt.21109
530.11 - Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane

Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane.21110
531.101 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.

Felt for fartsøkning, gjennomgående veg, motgående trafikk atskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21111
531.102 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21112
531.103 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21113
531.104 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning.21114
531.105 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning.21115
531.106 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning.21116
531.111 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21117
531.112 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21118
531.113 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, gjennomgående veg, motgående trafikk atskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21119
531.121 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21120
531.122 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21121
531.123 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21122
531.201 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21123
531.202 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21124
531.203 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21125
531.204 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning.21126
531.205 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning.21127
531.206 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning.21128
531.211 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21129
531.212 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21130
531.213 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21131
531.221 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21132
531.222 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21133
531.223 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21134
532.H01 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning.21135
532.H02 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning.21136
532.H03 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning.21137
532.H04 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 4 gjennomgående felt i fartsretning.21138
532.H05 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 5 gjennomgående felt i fartsretning.21139
532.H06 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 6 gjennomgående felt i fartsretning.21140
532.H11 - Kjf. slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning.21141
532.H12 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. (Skiltnummer utgått fom ver. 176).21142
532.H13 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning.21143
532.H21 - Kjf. slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning.21144
532.H22 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning.21145
532.H23 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning.21146
532.V01 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning.21147
532.V02 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning.21148
532.V03 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning.21149
532.V04 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 4 gjennomgående felt i fartsretning.21150
532.V05 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 5 gjennomgående felt i fartsretning.21151
532.V06 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 6 gjennomgående felt i fartsretning.21152
532.V11 - Kjf. slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning.21153
532.V12 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning.21154
532.V13 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning.21155
532.V21 - Kjf. slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning.21156
532.V22 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning.21157
532.V23 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning.21158
534.H01 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21159
534.H02 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21160
534.H03 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21161
534.H04 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning.21162
534.H05 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning.21163
534.H06 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning.21164
534.H11 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21165
534.H12 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21166
534.H13 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21167
534.H21 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21168
534.H22 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21169
534.H23 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21170
534.V01 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21171
534.V02 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21172
534.V03 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21173
534.V04 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.

Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning.21174
534.V05 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning.21175
534.V06 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning.21176
534.V11 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21177
534.V12 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21178
534.V13 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21179
534.V21 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21180
534.V22 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21181
534.V23 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21182
536.101 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21183
536.102 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21184
536.103 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21185
536.104 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning.21186
536.105 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning.21187
536.106 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning.21188
536.111 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21189
536.112 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21190
536.113 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21191
536.121 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21192
536.122 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21193
536.123 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21194
536.201 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21195
536.202 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21196
536.203 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21197
536.204 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning.21198
536.205 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 5 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning.21199
536.206 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 6 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning.21200
536.211 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21201
536.212 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21202
536.213 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21203
536.221 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21204
536.222 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21205
536.223 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning

Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21206
538.02 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21207
538.03 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21208
538.04 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning.21209
538.05 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning.21210
538.06 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning.21211
538.12 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21212
538.13 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21213
538.21 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.21214
538.22 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.21215
538.23 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning

Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.21216
100.1 - Farlig sving, til høyre

Farlig sving, til høyre.21323
100.2 - Farlig sving, til venstre

Farlig sving, til venstre.21324
102.1 - Farlige svinger, den første til høyre

Farlige svinger, den første til høyre.21325
102.2 - Farlige svinger, den første til venstre

Farlige svinger, den første til venstre.21326
106.1 - Smalere veg, Innsnevring på begge sider

Smalere veg, Innsnevring på begge sider.21327
106.2 - Smalere veg, Innsnevring på høyre side

Smalere veg, Innsnevring på høyre side.21328
106.3 - Smalere veg, Innsnevring på venstre side

Smalere veg, Innsnevring på venstre side.21329
302 - Innkjøring forbudt

Innkjøring forbudt.21330
112 - Steinsprut

Steinsprut.21331
116 - Glatt kjørebane

Glatt kjørebane.21332
808.611 - STOPP ved rødt blink Utrykning/Utrykking

STOPP ved rødt blink Utrykning. (N303-krav 9.8).21530
808.612 - STOPP ved rødt blink Bruåpning/Bruopning

STOPP ved rødt blink Bruåpning. (N303-krav 9.8).21531
808.613 - STOPP ved rødt blink Sterk vind

STOPP ved rødt blink Sterk vind. (N303-krav 9.8).21532
808.614 - STOPP ved rødt blink Flytrafikk

STOPP ved rødt blink Flytrafikk. (N303-krav 9.8).21533
808.615 - STOPP ved rødt blink Skredfare

STOPP ved rødt blink Skredfare. (N303-krav 9.8).21534
808.616 - STOPP ved rødt blink Flom/Flaum

STOPP ved rødt blink Flom. (N303-krav 9.8).21535
808.617 - STOPP ved rødt blink Høyt/Høgt CO-nivå

STOPP ved rødt blink Høyt CO-nivå. (N303-krav 9.8).21536
808.618 - STOPP ved rødt blink Ulykke/Ulukke

STOPP ved rødt blink Ulykke. (N303-krav 9.8).21537
808.619 - STOPP ved rødt blink Tunnelen stengt/stengd

STOPP ved rødt blink Tunnel stengt. (N303-krav 9.8).21538
808.620 - STOPP ved rødt blink Sporvogn

STOPP ved rødt blink Sporvogn. (N303-krav 9.8).21539
808.621 - STOPP ved rødt blink Buss

STOPP ved rødt blink Buss. (N303-krav 9.8).21540
808.622 - STOPP ved rødt blink Kryssende/Kryssande trafikk

STOPP ved rødt blink Kryssende/Kryssande trafikk. (N303-krav 9.8).21541
808.623 - STOPP ved rødt blink Vegen stengt/stengd

STOPP ved rødt blink Vegen stengt/stengd. (N303-krav 9.8).21542
792.31 - Betaling med AutoPASS

Betaling med AutoPASS.21669
792.11 - Betaling med elektronisk brikke

Betaling med elektronisk brikke.21670
792.30 - Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse

Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse.21671
792.12 - Betaling til betjent

Betaling til betjent.21672
104.1 - Bratt bakke, stigning

Bratt bakke, stigning.21729
104.2 - Bratt bakke, fall

Bratt bakke, fall.21730
Tekst, ordinær visningT 300BAngir tekst på variabelt skilt i ordinær visningsmodus, dvs. den visningen som er mest utbredt når skiltet ikke er avslått/blankt. Teksten skrives inn etter fast system. Det kan også legges inn informasjon om symboler, piler og miniatyrskilt.
Merknad: Påkrevd for de skilttypene som har tekst (som ikke er fast).
3763
BeskrivelseT 250BFelt til disposisjon for å beskrive det variable skiltet, kan f.eks. angi hvilke skiltnummer som er involvert etc., hvordan det skiftes mellom ulik tekster/symbol osv.
Merknad: Skal angis om flere enn 1 skiltvisning (i tillegg til av-posisjon).
8785
PlasseringskodeH 2BAngir plasseringskode for variabelt skilt i skiltpunkt. Øverste posisjon har lavest nummer, nederste posisjon har høyest verdi. Benytt nummerering 10, 20, 30 i utgangspunktet.
Merknad: Påkrevd hvis det er flere skiltplater på samme stolpe.
6986
Ansiktsside, rettet motFVT 50PAngir hva skiltplatens ansiktsside, dvs. skiltmotivet er rettet mot.6987
Trafikk i metreringsretning

Ansiktsside er rettet mot trafikanter som beveger seg i metreringsretning på vegen skiltplate er registrert.9138
Trafikk mot metreringsretning

Ansiktsside er rettet mot trafikanter som beveger seg mot metreringsretning på vegen skiltplate er registrert.9139
Parallelt mot veg

Skiltplate er orientert parallelt med vegen den er registrert på. Ansiktsside er vendt inn mot denne vegen.9140
Parallelt fra veg

Skiltplate er orientert parallelt med vegen den er registrert på. Ansiktsside er vendt ut fra denne vegen, dvs. ansikt er kun synlig fra sideveger.9141
Tosidig

Skiltplate har motiv på begge sider.9142
FjernstyringFVT 3BAngir om vegobjektet kan fjernstyres.
Merknad: Påkrevd hvis Ja.
1739
Ja


3518
Nei


3556
BelystFVT 3BAngir om skiltet er belyst eller ikke.
Merknad: Påkrevd hvis Ja.
4598
Ja


5538
Nei


5539
VedtaksnummerT 15BAngir vedtaksnummer.
Merknad: Påkrevd for trafikkregulerende skilt som krever vedtak.
9157
Skiftet datoDATO 8BAngir dato når vegobjektet sist ble skiftet ut.
Merknad: Påkrevd når skiltplate har vært skiftet ut.
12621
SkiltutformingBTSFSBenyttes i forbindelse med interface mot skiltmodulen. Til testformål.
Egenskapen utgår. Nye data skal IKKE registreres for denne egenskapen
5291
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS.
Egenskapen utgår. Nye data skal IKKE registreres for denne egenskapen
8000
Stat, Statens vegvesen


10266
Kommune


10330
Privat


10394
Fylkeskommune


10728
Stat, Nye Veier


20457
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20458
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10393
DriftsmerkingT 50PIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Det skal angis "Ingen" som verdi om driftsmerking ikke finnes.
10489
SCADA-merkingT 50BDriftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA.
Merknad: Skal angis om den eksisterer på stedet.
11713
ProdusentT 50PAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.1534
ProduktnavnT 75PAngir produktnavn/typebetegnelse, kan også ta med typenummer.3904
LeverandørT 50SAngir navn på firma som har levert vegobjektet.1495
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. Egenskapstype "Beskrivelse (8785) skal benyttes for å angi informasjon om hva som vises på skilt og virkemåte.12152
ArkivnummerT 250PGir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem.9153
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering.
11665
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11080
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12320


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Skal ha samme geometri som morobjekt (Skiltpunkt)
47963. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
162Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle skilt skal være registrert0 %0 %

163AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Skilt skal være oppdatert i NVDB innen 10 dager etter fysisk endring10 dager10 dager

164Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Ansiktsside, rettet motEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

722Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArkivnummerArkivnummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1948Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende.0 %0 %

167Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Skifting av budskapEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2279Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Skiltnummer, ordinær visningSkiltnummer, ordinær visning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

168Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

169Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VariasjonEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

170Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktAlle objekter skal være stedfestet med egengeometri0 %0 %

174Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktVariabelt skilt deler geometri med skiltpunkt og har samme krav til posisjonsnøyaktighet1 m1 m

165Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BelystEgenskapen skal være angitt dersom Ja0 %0 %

2383Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

166Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FjernstyringEgenskapen skal være angitt dersom Ja0 %0 %

171Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PlasseringskodePåkrevd ved flere skilt på samme stolpe0 %0 %

172Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Tekst, ordinær visningPåkrevd for skilt som har tekst0 %0 %

173Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedtaksnummerPåkrevd for regulerende skilt som krever vedtak0 %0 %

315Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltpunkt0Variabelt skilt må være tilknyttet et skiltpunkt0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Variabelt skilt objekt skal registreres for hvert variabelt skilt ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Variabelt skilt registreres som ett skilt selv om det kan vise flere motiver på samme tid.

Dersom skiltet gjelder for bestemte kjørefelt brukes kjørefeltkoder til å angi dette. Der det er flere visningsbilder, registreres det som brukes mest som Skiltnummer, ordinær visning, mens de andre legges inn under Beskrivelse.

Der det er flere variable skilt plassert ved siden av eller over hverandre i samme skiltpunkt, brukes plasseringskode for å skille mellom dem. For de variable skiltene lengst til høyre (med metreringsretning) bruker en kodene 10, 20,30 osv. For neste kolonne 11, 21,31 osv.


Variabelt skilt

Skiltplate 1 (tom)
Ansiktsside, rettet mot : Trafikk i metreringsretning
Antall ansikt (inkl av) : 2
Arkivnummer : 201005382-34
Belyst : Nei
Beskrivelse : Viser vei til Strømsø ved åpen bru
Fjernstyring : Ja
Etableringsår : 2008
Plasseringskode : 10
$0$ : Automatisert/elektrisk
$0$ : 713.V - Vanlig vegviser, Venstre
$0$ : @711@Strømsø
$0$ : Mekanisk
$0$ : Et motiv på/av
$0$ : xxxxx

Skiltplate 2
Ansiktsside, rettet mot : Trafikk i metreringsretning
Antall ansikt (inkl av) : 2
Arkivnummer : 201005382-34
Belyst : Nei
Beskrivelse :Viser vei til sentrum ved stengt bru
Fjernstyring : Ja
Etableringsår : 2008
Plasseringskode : 20
$0$ : Automatisert/elektrisk
$0$ : 713.V - Vanlig vegviser, Venstre
$0$ : @711.V90@Sentrum
$0$ : Mekanisk
$0$ : Et motiv på/av
$0$ : xxxxx

Skiltplate 3
Ansiktsside, rettet mot : Trafikk i metreringsretning
Antall ansikt (inkl av) : 2
Arkivnummer : 201005382-34
Belyst : Nei
Beskrivelse : Viser omkjøring til Brakerøya og E18 ved stengt bru
Fjernstyring : Ja
Etableringsår : 2008
Plasseringskode : 30
$0$ : Automatisert/elektrisk
$0$ : 713.V - Vanlig vegviser, Venstre
$0$ : @711.V90@@723.12@$0$Brakerøya
$0$ : Mekanisk
$0$ : Et motiv på/av
$0$ : xxxxx

Bildet viser et prismeskilt som normalt kan ha inntil 3 budskap. Foto: Knut Opeide og Håndbok V321 (053)


Referanser
For mer informasjon om variabelt skilt: se Håndbok N300 (050) Trafikkskilt