Datakatalog for Statens vegvesen


NB! Installasjonsendring av Java for Statens vegvesen-brukere fra mars 2022. Se info på Intranett.

For eksterne brukere: Dette er en WebStart applikasjon som støttes av Oracle Java 8 , men ikke senere versjoner. Alternativene OpenWebStart og IceTea-Web fungerer også. Før eventeuell installasjon, undersøk om dette kan påvirke andre løsninger på din PC.

Datakatalog uten Java : DAKAT Light - For innsyn i gjeldende versjon av Datakatalogen.


NVDB Datakatalog versjon
NVDB Objektliste 1
NVDB Objektliste 2
Gyldig fra
Status
Merknad
Info om versjon
Produkt- spesifikasjoner
Kvalitets- kontroller
2.37 6.7 1.25 2024.06.17 Offisiell
Info 2.37 PS 2.37
2.36 6.6 1.24 2024.03.11 Arkiv Gyldig til 17. juni Info 2.36 PS 2.36 KK 2.36
2.35 6.5 1.23 2023.12.11 Arkiv Gyldig til 11. mars Info 2.35 PS 2.35 KK 2.35
2.34 6.4 1.22 2023.10.06 Arkiv Gyldig til 11. desember Info 2.34 PS 2.34 KK 2.34
2.33 6.3 1.21 2023.06.19 Arkiv Gyldig til 6. oktober Info 2.33 PS 2.33 KK 2.33
2.32 6.2 1.20 2023.04.24 Arkiv Gyldig til 19. juni Info 2.32 PS 2.32
2.31 6.1 1.19 2023.02.06 Arkiv Gyldig til 24.april Info 2.31

2.30 6.0 1.18 2022.10.10 Arkiv Gyldig til 6.februar Info 2.30 PS 2.30
2.29 5.9 1.17 2022.06.13 Arkiv Gyldig til 10. oktober Info 2.29 PS 2.29
2.28 5.8 1.16 2022.03.14 Arkiv Gyldig til 13. juni Info 2.28 PS 2.28
2.27 5.7 1.15 2021.12.15 Arkiv Gyldig til 14.mars Info 2.27

2.26 5.6 1.14 2021.10.18 Arkiv Gyldig til 15.desember Info 2.26

2.25 5.5 1.13 2021.06.23 Arkiv Gyldig til 18.oktober Info 2.25

2.24 5.4 1.12 2021.04.19 Arkiv Gyldig til 23. juni Info 2.24

2.23 5.3 1.11 2021.02.01 Arkiv Gyldig til 19. april Info 2.23 PS 2.23 KK 2.23


Gjeldende produktspesifikasjoner og kvalitetskontroller
Datakatalog med innhold som ikke er i Objektlista (versjon 2.02)
Neste Dakat versjon (for testing)
Dakat med innlogging