Datakatalog for Statens vegvesenKvalitetskontroller for Datakatalog 2.01 - 706


Tilbake til oversikt Tilbake
Datakatalog ID
Navn
HTML
PDF
517 Artsrik vegkant
775 ATK, influensstrekning
162 ATK-punkt
335 Avstandsmåling
208 Basseng/Magasin
87 Belysningspunkt
86 Belysningsstrekning
274 Blomsterplantinger
45 Bomstasjon
478 Branndetektor
474 Brannslokkingsanlegg
213 Brannslokningsapparat
475 Brannvarslingsanlegg
293 Breddemåling
104 Bruksklasse, uoffisiell
511 Busker
167 Detektor
461 Elektrisk anlegg
860 Evakueringslysstrekning
845 Fanggjerde
105 Fartsgrense
721 Fartsgrense, variabel
624 Fartstavle
872 Faunapassasje
64 Ferjeleie
770 Ferjesamband
807 Ferjestrekning
819 Fordelingstavle
800 Fremmede arter
821 Funksjonell vegklasse
835 Gangadkomst
855 Gjerdeport
15 Grasdekker
80 Grøft, åpen
508 Grøntanlegg
487 Holdeplassutrustning
591 Høydebegrensning
113 Høydemåling
606 Innkjøring forbudt
92 Kabel
183 Kabelbru/stige
843 Kabelgrøft
301 Kantklippareal
83 Kum
861 Ledelysstrekning, optisk
26 Lekeapparat
25 Leskur
78 Lukket rørgrøft
449 Luminansmåling
88 Lysarmatur
181 Lysmast
595 Motorveg
844 Nedføringsrenne
500 Nødstasjon
467 Nødstrømsaggregat
180 Nødtelefon
766 Oppslagstavle for rutetabell
13 Port/Dør
85 Pumpe
210 Pumpestasjon
39 Rasteplass
5 Rekkverk
14 Rekkverksende
27 Renovasjon
77 Rørledning
518 Siktsone
96 Skiltplate
95 Skiltpunkt
3 Skjerm
849 Skred, varsling/overvåkning
625 Skredmagasin
66 Skredoverbygg
846 Skredsikring, bremsekjegler
850 Skredsikring, forbygning
851 Skredutløsningstiltak
848 Snøskjerm
623 Stativ for turistinfo
79 Stikkrenne/Kulvert
823 Streknings-ATK
573 Svingerestriksjon
451 Sykkelparkering
859 Taktile indikatorer
473 Telefonsentral
243 Toalettanlegg
540 Trafikkmengde
570 Trafikkulykke
466 Trafo
853 Trekkekum
852 Trekkerør/kanal
199 Trær
581 Tunnel
67 Tunnelløp
447 Tunnelløp uten trafikk
854 Tunnelport
69 Tunnelportal
571 Ulykkesinvolvert enhet
572 Ulykkesinvolvert person
716 Ulykkespunkt
717 Ulykkesstrekning
468 UPS
28 Utemøbler
767 Utgår_Repos/venteareal
464 Vannstandsmåler
97 Variabelt skilt
583 Vegbredde
300 Vegetasjonsområde, spesielt
37 Vegkryss
836 Vegoppmerking, forsterket
99 Vegoppmerking, langsgående
519 Vegoppmerking, tversgående
607 Vegsperring
291 Viltfare
234 Voll


Tilbake til oversikt Tilbake